Bluffakturor är tyvärr ett allt vanligare fenomen som idag påverkar många oskyldiga privatpersoner och företag. Vad ska man egentligen göra om man får en bluffaktura? Vi har i denna artikel sammanfattat hur du ska gå tillväga om du blivit drabbad av en bluffaktura.

Vad är en bluffaktura?

Man brukar säga att definitionen av en bluffaktura är en faktura utan rättslig grund. Med det menas det inte finns något avtal kring fakturan. Det kan också vara så att det finns ett avtal kring fakturan men att det uppkommit genom att den ena partnern blivit vilseledd och lurad till avtal.

Olika former av bluffakturor

En bluffaktura kan vara utformad på olika sätt och innefatta olika handlingar. De vanligaste förekommande varianterna är listade här nedan:

  1. Erbjudande som utformats som en faktura. Åtgärd: Om du fått ett erbjudande som ser ut som en faktura som du inte är intresserad av kan du bara riva sönder och slänga det. Skriv aldrig under något som du inte är intresserad av eller innan du läst all text inklusive det finstilta.
  2. Faktura från ett företag som du varit i kontakt med men där du anser att fakturan inte överensstämmer med det ni avtalat. Åtgärd: Det första du bör göra i ett sådant fall är att höra av dig till företaget och be om en rättelse av fakturan. Ibland kan det ha skett missförstånd och felaktigheter utan att företaget har som avsikt att vilseleda dig, och oftast så kan man komma överens om en rättelse. Om de inte hör av sig eller inte vill göra en rättelse bör du bestrida fakturan enligt stegen i avsnittet här nedan.
  3. Faktura som du fått där du anser att du blivit vilseledd. Åtgärd:  Även i detta fall ska du först höra av dig till företaget och be om en rättelse. Kommer det inte en rättelse ska du bestrida fakturan enligt stegen i avsnittet här nedan.
  4. Faktura från ett företag som du aldrig tidigare har haft kontakt med. Åtgärd: I detta fall bör du direkt bestrida fakturan enligt stegen som är förklarade här nedan.

Bestrida en bluffaktura

Bestridandet av en faktura görs genom att skicka ett meddelande till avsändaren via mail ett fax där du tydligt skriver att du bestrider betalningsansvar samt en kort förklaring till varför. Se exempel nedan.

Jag bestrider betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen”

”Jag motsätter mig betalningsansvar på grund av att jag blivit vilseledd”

”Jag bestrider betalningsavtal på grund av att vi inte har beställt dessa varor/tjänster”

Kom ihåg att det är viktigt att i efterhand kunna bevisa att du har bestridit fakturan. Ett tips är att skriva ut/ta en kopia på ditt bestridande och be ett vittne skriva under och intyga om att ett bestridande skickats iväg. Notera datumet för ditt bestridande och spara all form av bevis och dokumentation så som kvitto på att mail skickats etc. Svensk Handel uppmanar också att du kan skicka en kopia på ditt bestridande till dem via mail på [email protected].

Hur hanterar jag betalningspåminnelser från ett blufföretag?

Får du betalningspåminnelser från samma avsändare gällande en faktura som du redan bestridit behöver du inte göra någonting. Får du däremot en påminnelse från ett inkassobolag eller kronofogden bör du direkt upprepa bestridandet till kronofogden på samma sätt som innan och hänvisa till det tidigare bestridandet. Förklara bakgrunden till bestridandet så att du inte råkar ut för att fordran blir fastställd som en skuld.

Det hör till ovanligheten att blufföretaget tar fakturan vidare till kronofogden men om de gör det kommer kronofogden att lägga ner ärendet om det är så att du tidigare bestridit fakturan. Kronofogden hänvisar då blufföretaget till domstol för att få igenom sin bluffaktura, vilket brukar leda till att de tystnar och slutar skicka påminnelser.

Att fortsätta skicka påminnelser eller inkassokrav till en part som sakligt har bestridit en faktura strider faktiskt mot inkassolagen och därför kan man också anmäla till datainspektionen ifall man får påminnelser eller liknande efter att ett bestridande gjorts. Glöm inte heller att du kan polisanmäla själva brottet.

Innehåll

Få 3 offerter