Vad ska man tänka på när man hyr en bostad? Det är en fråga många ställer sig både första, andra och tredje gången man skaffar sig ett nytt boende. I startskedet, innan ett kontrakt har signerats, är det viktigt att försäkra sig om att man inte blir lurad. Bedrägerier är tyvärr inte helt ovanligt i bostadsbranschen. Vi har listat några saker man ska tänka på före, under och efter man skaffar sig en hyresrätt.

Försäkra dig om att hyresvärden är seriös

När du tar kontakt med en hyresvärd, oavsett om det är ett företag eller om det är en privatperson, är det viktigt att kolla upp att den man hyr av är en seriös uthyrare. En seriös uthyrare är någon som inte har som avsikt att lura av en pengar och som faktiskt är intresserad av att hitta någon som kan bo i och ta hand om bostaden. Gör din due dilligence och dubbelkolla så att personuppgifter till uthyraren stämmer, alternativt att företaget man hyr av har ett gott rykte.

En annan viktig punkt är att inte betala ut några pengar innan man skrivit på ett kontrakt. Om hyresvärden skulle visa sig vara oärlig finns risken att man blir av med pengarna eftersom man inte har något bevis på avtal som binder en till att få lov att hyra boendet.

Se till att tillstånd finns

Det är också viktigt att se till att de som skall hyra ut boendet är ägare, och/eller har lov att hyra ut boendet. För att ett boende skall få hyras ut krävs ett godkännande från hyresvärden eller föreningen. Om bara en del av lägenheten ska hyras ut kan man dock göra det utan godkännande.

Det finns ett antal situationer då uthyrning i regel är tillåtet. Vi har listat dem nedan.

  • Man hamnar på sjukhus under en längre period
  • Man prövar att flytta ihop med en sambo
  • Militärtjänstgöring
  • Tillfälliga studier

Skulle den potentiella uthyraren hyra ut sin bostad av ovanstående anledningar brukar det vara okej, men för säkerhets skull kan man alltid be uthyraren att få se godkännande från hyresvärden eller föreningen. Skulle man hyra av någon som saknar tillåtelse riskerar man, om man blir påkommen, att bli utkastad.

Upprätta ett skriftligt hyresavtal

I lagens ögon är avtal lika giltiga oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Dock är det betydligt svårare att bevisa att man ingått ett avtal och vad avtalet innehöll om överenskommelsen varit muntlig. Av den anledningen görs hyresavtal nästan uteslutande i skriftlig form. Praxis är att hyresvärden förser ett hyreskontrakt men annars kan du gärna fråga efter ett. Det finns färdiga hyreskontrakt att köpa eller att ladda ner på internet.

Vad gäller för andrahandskontrakt?

Andrahandsuthyrningar sker oftast under kortare tid och med begränsad tidsfrist. Vid en andrahandsuthyrning ingår ibland även möbler och en del inredning. Vid en andrahandsuthyrning ansvarar förstahandskontraktinnehavaren för att hyran blir betald, trots att han eller hon inte bor där. Av den anledningen brukar den som står på förstahandskontraktet vilja betala in hyran till föreningen och att du som bor i andrahand istället för över hyran till dennes konto. På så sätt försäkrar sig förstahandskontraktinnehavaren om att hyran blir betald.

Besittningsskydd för andrahandshyresgäster

I Sverige finns någonting som kallas för besittningsskydd. Besittningsskyddet är en del av hyreslagen och innebär att andrahandshyresgäster som hyrt en bostad av en förstahandskontraktinnehavare i mer än två år inte nödvändigtvis måste flytta ut vid det slutdatum som angivits i hyreskontraktet. Om förstahandshyresgästen önskar att andrahandshyresgästen ska flytta kan hen behöva ta ärendet vidare till hyresnämnden för ett beslut därifrån. Skulle förstahandsinnehavaren dock själv ha för avsikt att flytta tillbaka brukar besittningsskyddet inte räcka långt utan andrahandsinnehavaren blir då tvungen att lämna tillbaka lägenheten.

Inventarier

Många hyresvärdar, speciellt de som hyr ut i andra hand, brukar vilja göra en inventarielista. På inventarielistan skrivs de inventarier som finns i bostaden ner samt i vilket skick dessa är i. Är det några skador på inventarierna eller i bostaden tar man även upp detta. Uppstår skador under uthyrningsperioden kan man som hyresgäst bli ersättningsskyldig för dessa. Be därför om en kopia på inventarielistan för att undvika att bli oskyldigt anklagad för försummandet av eller skador på inventarier.

Som hyresgäst kan det också vara bra att ta kort på de skador som finns på lägenheten eller på möbler innan man flyttar in. Det kan hjälpa till om man skulle bli oense om huruvida en skada uppstått under hyresperioden eller innan och vem som i sådana fall bär ansvaret.

Ha koll på uppsägningsregler och uthyrningstid

Uthyrning av bostad kan göras på två sätt. Antingen hyr man ut tillsvidare eller så hyr man ut med en bestämd tidsfrist. Uppsägning och utflyttning kan i vissa fall ske innan uppsägningstiden passerat, om hyresgästen fått tillåtelse av hyresvärden. Däremot kan hyresvärden inte kräva att hyresgästen flyttar ut innan uppsägningstiden löpt ut. Detta fungerar som en säkerhet för hyresgästen så att han eller hon inte skall bli bostadslös. Om avtalsbrott skulle begås under hyresperioden finns dock särskilda föreskrifter kring hur det kan hanteras och hyresgästen kan bli tvungen att flytta före uppsägningstiden löpt ut.

Scenario 1: Uthyrning på obestämd tid

För den som hyr på obestämd tid skall uppsägningen ske X antal månader före önskad uppsägning. Om kontraktet har 3 månaders uppsägningstid skall uppsägning ske 3 månader innan. De flesta hyreskontrakt slutar eller börjar vid ett månadsskifte och man ska då meddela uppsägningen någon gång under månaden före månadsskiftet.

Scenario 2: Uthyrning på bestämd tid

Sträcker sig hyreskontraktet längre än 9 månader skall avtalet, trots att en bestämd tidsfrist angetts, sägas upp. Uppsägningen skall då ske vid månadsskiftet senast 3 månader före uppsägningstiden löper ut.

Nu är du redo att bli hyresgäst på riktigt och vi önskar dig lycka till med ditt nya boende.

Är du uthyrare? Då har vi ett blogginlägg speciellt anpassat för dig. Läs mer om vad du som uthyrare skall tänka på i Ageras blogg.

Söker du hjälp med ekonomisk rådgivning eller revision? 

Klicka här för kostnadsfria anbud

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

Få 3 offerter