Till följd av pandemin är det många företagare som haft en negativ utveckling det senaste året. Den nya pandemilagen som trädde i kraft 10 januari 2021 och gäller fram till september 2021 gör det inte heller lättare att återhämta sig. 

För att stödja de verksamheter som lider mest av de pågående restriktionerna och pandemilagen finns det olika typer av ekonomiska stöd man kan ansöka om. Vi sammanfattar information kring några av de vanligaste stöden du behöver veta nedan.

Vad är coronastöd? Vilka olika typer av stöd finns?

Regeringen har tagit fram flera olika åtgärder i stödjande syfte för att underlätta för företag som drabbats hårt av pandemin. Du måste själv aktivt ansöka om dessa för att ta del av dem, och därför är det även viktigt att hålla koll på sista ansökningsdatum. 

De flesta stöden som går att söka förutsätter att du ska ha minskat din omsättning en viss procent i jämförelse med 2019. Stöden brukar vanligtvis även avse specifika månader under den tiden, det vill säga att du ansöker om stöd för exempelvis januari-mars 2021 eller liknande.

Många av de stöd som du kan söka kräver att du uppvisar att du har haft en ekonomisk nedsättning i ditt företag, som är direkt kopplad till Covid 19 och dess restriktioner. Att kunna uppvisa detta styrks genom att bevisa att din ekonomi sköts korrekt i enlighet med alla lagar och regler som finns i Sverige.

Ett bra sätt att styrka ditt företags ekonomiska ställning kan vara genom att visa att bokföringen görs av en redovisningskonsult. 

Klicka här för att få 3 gratis offerter på redovisningskonsult via Ageras!

Omställningsstöd 

De företag som haft ett större omsättningstapp erbjuds möjligheten att ansöka om omställningsstöd. Förutsättningen för att få stödet, beroende på vilken period det avser, är att du ska ha haft omsättningstapp på åtminstone 30 %. 

Storleken på stödet utgör mellan 70-90 % av de fasta kostnader som finns eller som helt enkelt inte är kunnat täckas. De företag som haft ytterligare särskild nedgång till följd av regeringens restriktioner kan ansöka om ytterligare förstärkt stöd. 

Regeringen har tagit beslut om att stödet ska kunna brukas för perioder mellan mars 2020 till september 2021. 

Du ansöker om detta stöd på skatteverkets hemsida. 

Ett krav för att beviljas stödet kan vara att du måste ha ett intyg utfärdat av en auktoriserad eller godkänd revisor som bekräftar tappet.

Få tre gratis och icke-bindande offerter för en revisor här

Statlig lånegaranti - Företagsakuten

Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som finns till i syfte att underlätta för små och medelstora företag att kunna få finansiering genom företagslån. Av de nya lån som ges ut garanterar staten 70% av de nya lånen. Således tar staten på sig gemensamt ansvar med bankerna för kreditrisken. 

Främst berör detta lån små och medelstora företag som haft en negativ ekonomisk påverkan av pandemin. Det är riksgälden som ställer ut en garanti till de kreditinstitut och banker som därefter lånar ut pengarna till företagen.  

Du måste aktivt välja att söka lån inom detta garantiprogram när du vänder dig till långivare eller bank. 

Programmet infördes i mars 2020 och har förlängts till och med juni 2021. 

Vill du ha 3 förslag på företagslån - klicka här!

Omsättningsstöd 

Har du en enskild firma eller ett handelsbolag som minskat sin omsättning drastiskt till följd av Covid 19 finns möjligheten att ansöka om omsättningsstöd. 

Stödet kan sökas av de företag som förlorat mer än 30% av sin omsättning i jämförelse mot 2019. Det maximala stödet per enskild näringsidkare respektive fysisk delägare i handelsbolag uppgår till 24.000kr / månad. 

Sista dagen att ansöka om detta var dock 30 april 2021 för enskilda firmor - men regeringen håller just nu på att processa förslaget att förlänga detta vilket beräknas bli klart inom kort. 

Man ansöker om stödet för olika etapper under året, där även storleken på stödet varierar. För handelsbolag ser fördelningen av stöden ut såhär:

  • Mars–oktober 2020 motsvarar stödet 75 % av din minskade nettoomsättning i kontrast mot samma period år 2019.
  • November–december 2020 och januari–februari 2021: motsvarar stödet 90 % av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.

Det nya förslaget hade gjort det möjligt att även ansöka för månaderna mars-juni samt juli-september 2021. 

Du ansöker om omställningsstödet via länsstyrelsens webbplats. 

Korttidspermittering av personal

För att korttidspermittera en anställd krävs det att du som arbetsgivare har kommit överens om detta med arbetstagaren.

Om båda parter samtycker innebär det att arbetstagaren går ner i arbetstid samtidigt som hen erhåller en sänkt lön. Utöver det får även arbetsgivaren extra stöd från staten. På så vis minskar personalkostnaderna för företagarna. 

Denna möjlighet har funnits från mars 2020 och kommer sluta gälla i juni 2021. 

Du ansöker om detta stödet via tillväxtverket. 

Hyresstöd

Hyresstödet infördes i syfte att kunna hjälpa hyresvärdar att sänka hyran för företag inom mer utsatta branscher för att kompensera för en del av nedsättningen. Regeringen belsutade om att detta stöd skulle införas för följande perioder med följande andel stöd:

  • april-juni 2020 (maximalt 25% av fasta hyran)
  • januari-mars 2021 (maximalt 50% av fasta hyran)
  • april-juni 2021 (maximalt 50% av fasta hyran)

Du ansöker om hyresstödet via länsstyrelsen. 

Anstånd med skattebetalning

Det är möjligt att ansöka om ett tillfälligt anstånd med preliminärskatter på lön och moms. Även betalningen av arbetsgivaravgifter är möjliga att göra detsamma med. Kort sagt kan man alltså göra det möjligt att skjuta på betalningen i ett år från datumet du ansöker. 

Vad som är väsentligt att veta dock är att det tillkommer anståndsavgift samt en kostnadsränta på det anståndsbeloppet. 

Inget sista datum för att ansöka om detta är ännu inte satt, och ansökan görs via Skatteverket.

Evenemangsstöd

För företag som arbetar med arrangemang av event eller liknande har regeringen tagit fram ett evenemangsstöd till. Det innebär ett ekonomiskt stöd till dem som haft för avsikt att arrangera evenemang, men till följd av gällande restriktioner tvingad begränsa i stor utsträckning eller helt ställa in event för perioden juli-december 2021.

Stödet syftar till att låta staten stå för vissa delar av den ekonomiska risken, men regeringen förhandlar fortfarande kring hur detta skulle se ut. Som förslaget ser ut idag kommer de troligtvis högst uppgå till 70% av de kostnader som inte täcks av intäkter. 

Nedstängningsstöd 

De företag som tvingas stänga sin verksamhet till följd av regeringens pandemilag kan komma att kunna söka om detta. Just nu är förslaget om detta stöd på remiss hos Finansdepartementet.

Enligt det förslaget som processas skulle det täcka 100% av företags fasta kostnader, inkluderat alla kostnader för löner med. 

Innehåll

Få 3 offerter