Sveriges ekonomi drivs av småföretagare och därför är det alltid roligt när det kommer statistik som tar tempen på det svenska företagandet. På sistone har det kommit två rykande färska rapporter som vi på Ageras kastade oss över:

  • Småföretagsbarometern släpptes 8 juni och visar förutsättningar och förväntningar hos svenska småföretagare.
  • Tillväxtanalys släppte den 20 juni statistik över nystartade företag i Sverige 2017. Rapporten är intressant då den inkluderar enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmateckning, vilket gör att den är mer omfattande än Bolagsverkets månadsstatistik.  

Med andra ord, mycket spännande läsning. Vi har gått igenom rapporterna och nedan tar vi upp några intressanta insikter.

Starta bolag med specialister inom ekonomi

Färre nya företag

Under 2017 startade svenska entreprenörer 4 % färre företag än året innan. Vad kan det bero på? En förklaring är att det startades många nya företag 2016 och att det att det relativt sett är en helt naturlig nedgång. Rör det sig om en vändning i konjunkturen? Inte omöjligt...

Svalare konjunktur och lägre förhoppningar...

Förutsättningarna för svenska småföretagare är fortfarande positiva, men konjunkturen är något svalare nu än tidigare år. “Konjunkturindikatorn”, måttet på konjunkturen för småföretagare, har sjunkit för andra året i rad, 2016 var den 80, 2017 var den 72 och för 2018 är den 69. Men är svenska företagare negativt inställda? Nej, generellt sett inte. Men förväntningarna är inte lika hoppfulla som tidigare år. I år ligger förväntningarna på konjunkturen 17 % över kulturbarometern, förra året låg den 34 % över.

Skillnader mellan antalet nya företag och konjunktur

Karta nystarter

Här ser du en karta över förändringen i antalet nystartade företag jämfört med året innan. De mörkare länen har haft en relativt bättre utveckling. Om du är på telefonen kan du klicka på ett län och se förändringen och om du är på dator så är det bara att hovrar länet där du vill se  förändringen.

Som vi påpekade förut minskade nyföretagandet i de flesta länen.Södermanland och Gotland har relativt sett särskilt stora nedgångar, tätt följda av Stockholm och Jämtland. Bara några få län bryter den negativa trenden - Blekinge och Norrbotten är faktiskt de enda länen som lyckats producera fler nystartade företagare 2017 än 2016. Att Norrbotten hade en sådan utveckling 2017 är lite förvånande, eftersom statistik från Bolagsverket visat negativa trender i länet under 2018. Det här börjar låta som en väderleksrapport, men låt oss titta på en karta till.

Karta konjunktur

Nästa karta visar på det relativa konjunkturläget i svenska län. Alltså, siffran du ser när du för musen över kartan är den procentuella skillnaden i länet, jämfört med rikssnittet i Konjunkturbarometern. Rapporten målar upp en bra bild av nuvarande förutsättningar för dig som småföretagare. Dessutom får vi en inblick i av var framtidens företagare kan hitta möjligheter.

Vad kan vi ta med oss från kartan? En intressant insikt är att Norrbottens konjunkturläge inte speglar uppgången i nystartade företag under 2017. Det går i linje med avmattningen i nystarter under 2018 som Bolagsverket visade. Var är konjunkturen särskilt stark? På kartan kan vi se ett inlandsbälte som går från Kronoberg och hela vägen upp till Dalarna. En intressant sak att notera är att  i Kronoberg är konjunkturen väldigt positiv, men trots det minskade nyföretagandet kraftigt under 2017. Det pekar på att Kronoberg är länet för dig som vill starta företag och undvika konkurrens, vilket låter ganska rimligt. Min gissning är att vi kommer se en uppgång i Kronoberg under 2018.

Vad tar du med dig från kartorna? Har du märkt av tendenserna som de visar i ditt lä? Dela med dig av ditt perspektiv genom att lämna en kommentar nedanför.

Innehåll

Få 3 offerter