Konjunktur

Konjunktur beskriver det ekonomiska tillståndet i ett lands ekonomi. Mer exakt brukar man prata om utvecklingen av arbetslösheten, inflationen samt tillväxten i ekonomin när man pratar om konjunkturen. Man brukar också prata om att det antingen råder hög- eller lågkonjunktur i ett lands ekonomi. Konjunkturen går i cykler som vanligtvis upprepar sig över tiden. 

Högkonjunktur

När det sägs vara högkonjunktur är ekonomin och industrin i full gång med att producera och konsumera produkter. Ekonomin i landet flyter på och investeringar görs. Därför är det i högkonjunktur låg arbetslöshet och hög tillväxt och därav goda tider i ekonomin i allmänhet.

Det som dock kan hända under högkonjunktur är att företag efterfrågar personal och arbetskraft med specifik kompetens i en sån hög utsträckning att det ibland inte finns tillräckligt med personer tillgängliga att täcka upp behovet. Efterfrågan på arbetskraft kan alltså bli högre än utbudet på marknaden, vilket kan ställa till problem.

Det är också under långvariga eller kraftiga högkonjunkturer som det kan uppstå så kallade finansbubblor, som uppstår när intresset för investeringar är större än själva behovet och efterfrågan av de.

Lågkonjunktur

När det är lågkonjunktur går ekonomin långsammare och det görs inte investeringar på samma sätt som under högkonjunktur. Därför är också tillväxten låg under lågkonjunkturen medan arbetslösheten ökar. När det inte investeras och produceras lika mycket är efterfrågan på arbetskraft också lägre vilket resulterar i att det inte anställs lika mycket och i vissa fall kan företag till och med behöva göra nedskärningar och avskeda personal på grund av det låga behovet och efterfrågan av varor och tjänster på marknaden.

Om lågkonjunkturen är långvarig och ett lands BNP sjunker under en längre period kan landet hamna i något som kallas recession som i extrema fall kan leda till depression. Med recession menas att landets ekonomi och utveckling avmattas och depression innebär ytterligare avmattning och ännu svårare lågkonjunktur.

Konjunkturcykel

Den tidsperiod som är mellan två låg- eller högkonjunkturers konstaterade klimax är det som brukar kallas för konjunkturcykel. En sådan tidsperiod brukar vanligtvis vara allt mellan tre till åtta år.

En typisk konjunkturcykel kan illustreras på följande sätt. 

Vill du läsa mer om Sveriges konjunkturläge kan du besöka Statiska Centralbyråns hemsida här där du hittar indikationsrapporter samt kommenterande webbpublikationer: Konjunkturen i Sverige