Recession

Vad är recession?

Om ett land har lidit av långvarig lågkonjunktur och ett lands BNP sjunkit under en längre period kan landet hamna i något som kallas recession som i extrema fall kan leda till depression. Med recession menas att landets ekonomi och utveckling avmattas och depression innebär ytterligare avmattning och ännu svårare lågkonjunktur. När ett land hamnar i en recession är det alltså negativ tillväxt i landet. Varningstecken på att ett land är på väg mot en tid av recession kan alltså vara minskad BNP-tillväxt, stigande arbetslöshet och minskade investeringar. Recession är alltså något mildare än en depression.

Hur påverkas privatpersoner vid en recession?

Under en längre lågkonjuktur, eller en recession minskar tillväxten, vilket innebär att folk generellt sett handlar mindre. Detta skapar en ond cirkel eftersom den minskade konsumtionen leder till ytterliggare minskad konsumtion. 

Långvarig recession

En följ av långvarig lågkonjunktur och recession kan vara något man brukar kalla för bankpanik. Med det menas att allmänheten tappar förtroendet för penningpolitiken och bankväsendet vilket i sin tur leder till att människor börjar vilja ta tillbaka och ta ut sina sparade pengar från bankerna. När alla gör detta samtidigt kan det leda till förödande konsekvenser och bankpanik eftersom bankens tillgångar på det sättet stryps och kanske inte längre lyckas motsvara de lån de har gentemot sina fordringsägare.