Depression

Depression är ett kritiskt tillstånd i ett lands ekonomi som kantats av långvarig och kraftig lågkonjunktur. 

Vad är en ekonomisk depression?

Om ett land har lidit av lågkonjunktur en längre tid och ett lands BNP sjunkit kan landet hamna i något som kallas recession som i extrema fall kan leda till depression. Med recession menas att landets ekonomi och utveckling avmattas och depression innebär ytterligare avmattning och ännu svårare lågkonjunktur. En tid av depression är en följd av långvarig och kraftig negativ tillväxt i landets ekonomi.

Få tre gratis offerter

Vad är tecken på ekonomisk depression?

Tydliga tecken på att ett land är i en depression är att BNP minskar under en längre period. Det är också vanligt att se på börsen att människor investerar mindre och även tar ut sina besparingar. Andra tecken är ökad arbetslöshet.

Börskraschen 1929

En uppmärksammad och historisk börskrasch skedde 1929 i USA. Tidsperioden kallas också för 30-talskrisen eller den stora depressionen. Börskraschen i USA spred sig internationellt och många människor blev påverkade av sjunkande inkomster, arbetslöshet, höjda priser och svårigheter när det kommer till handeln. Investeringar och byggnationer stannade av och påverkade det ekonomiska läget kraftigt. Sverige blev också påverkade då den svenska exporten halverades under denna tid. Detta resulterade till att arbetslösheten i Sverige hamnade på 20 %. När finansmannen Ivar Kreuger avled i mars 1932 blev krisen ännu mer påtaglig. 

Få tre gratis offerter

Hur länge varar en ekonomisk depression?

Det är svårt att veta hur länge en ekonomisk depression varar. Många experter och finanspersoner försöker kartlägga och sia om hur länge en depression kan tänkas pågå. Vanligtvis rör det sig om 1-5 år och inom detta spann bör landets ekonomi återhämta sig. 

Ekonomisk depression hjälp

I svåra ekonomiska lägen kan det vara skönt som företagare att kunna få rådgivning och hjälp av experter. Kanske gäller det skattefrågor eller andra ekonomiska frågor som rör din verksamhet? Via Ageras matchas du ihop med specialister inom valt område utifrån dina egna preferenser. 

Få tre gratis offerter