När vi diskuterar innovation och utveckling tänker vi ofta på hur vi kan förbättra eller uppfinna en ny produkt eller tjänst. Men innovation är bredare än så och flera världsledande företag har inte blivit bäst för att de uppfunnit en överlägsen produkt. Företag som Amazon, IKEA och McDonald's har nått framgång genom att introducera nya affärsmodeller. Vill du ta dig till toppen är affärsmodellen med andra ord ett bra ställe att börja. Längre ner hittar du vår mall som hjälper dig komma igång direkt.

Hitta företagsrådgivare

Vad är en affärsmodell?

En affärsmodell är en en beskrivning av hur ditt företag är designat för att tjäna marknaden och uppnå dina mål. På en grundläggande nivå betyder det hur du skapar värde för dina kunder, hur du producerar dina tjänster, hur du får intäkter och gör vinst. Affärsmodellen sammankopplar utbud och efterfrågan och gör affärsidén möjlig. Numera finns en uppsjö av affärsmodeller, inget företag är det andra likt, och det kommer hela tiden nya och innovativa företagsledare som ritar om marknadsförutsättningarna.

Gratis affärsplan mall

Affärsmodellens potential

Det är enorm potential i nytänkande affärsmodeller eftersom de skapar strategiska övertag och kastar om spelreglerna i branscher. Ta exemplet McDonalds, det var inte för att man serverade den bästa maten som man blev världens största restaurangkedja, det var för att man var pionjärer när det kom till att utnyttja affärsmodellen franchise. Spotifys rekordnotering på New York- börsen ger ett annat exempel på hur en affärsmodell ritat om spelplanen i en hel bransch. Samtidigt har Spotify problem och de kämpar fortfarande med att hitta en affärsmodell som skapar vinst till de nya aktieägarna. Vad visar det? Att en överlägsen produkt inte är en garanti för ekonomisk framgång; det krävs en effektiv affärsmodell bakom.

Utveckla din affärsmodell

Öppen kultur

Ett vanligt fel entreprenörer och företag gör är att inte lägga tillräckligt fokus på att ta fram en bra affärsmodell. Nystartade företag har fullt upp med att driva den dagliga verksamheten. För etablerade aktörer är det en utmaning i att utveckla affärsmodellen eftersom det krävs att företagsledningen är öppen till att ifrågasätta “status quo”. Motstånd till förändring är ett verkligt problem och i många företag vill man helst “tuffa på” som man alltid gjort. Det är riskabelt och det bästa är att hitta en fin balansgång mellan att utveckla det man gör bäst och hela tiden vara beredd på att testa nya lösningar.

Förstå potentialen i teknologisk utveckling

Vi lever i förändringens tider och ser nya affärsmodeller som ploppar upp i digitaliseringens spår. Nyckeln till att utnyttja teknologin är att försöka förstå hur nya innovationer kan bli sammansatta för att skapa mer värde för kunden. Apple såg längre än  branschens fokus på snabbare processorer och bättre kameror. Steve Jobs förstod hur internet öppnade upp för en helt ny affärsmodell som sammankopplade internethandel, innehåll och hårdvara för att skapa mobiltelefoner som fungerade bäst i samspel med  iTunes och AppStore.

Delar i en framgångsrik affärsmodell

Ett värdeskapande kunderbjudande

Kärnan i affärsmodellen är erbjudandet, på engelska “value proposition”, eftersom det är magneten som drar kunder till företaget. Kom fram till det genom att definiera hur dina tjänster och produkter skapar värde i kundernas vardag. Det kan röra sig om att lösa ett problem eller öppna upp vägar till nya upplevelser och möjligheter. Fråga dig själv varför ditt företag finns till ur kundernas perspektiv. Utvärdera om det finns en kundgrupp för din tjänst och om du inte hittar en målgrupp är det antagligen en god idé att omformulera erbjudandet.

Leverera värdet

När du har ett erbjudande som resonerar med din målgrupps behov är nästa steg att utveckla en struktur för att faktiskt leverera värdet till kunderna. Det innebär att definiera erbjudandet i termer av pris, distribution, kommunikation av erbjudandet och vilka krav det ställer på produkten. Den uppmärksamme läsaren ser att det rör sig om de klassiska fyra P:na Place, Promotion, Product och Price. Även om de är gamla så är de en bra utgångspunkt för att få en överblick av hur man når ut med erbjudandet. Men det är inte tillräckligt. Bygg utifrån de fyra P:na och analysera vilka processer som krävs inom företaget. Hur producerar ni produkten? Vilken kompetens behövs? Vilka partnerskap kan hjälpa till att förverkliga affärsmodellen?

Vinstdrivande

Nästa steg är att utveckla en intäktsmodell som genererar vinst. På en fundamental nivå innebär det att intäkterna ska bli högre än kostnaderna. Kostnaderna beror i mångt och mycket på hur du väljer att producera och marknadsföra dina varor och tjänster, intäkterna på priset och volymen. Allt hänger med andra ord samman. En fråga blir då hur du påverka intäktsmodellen? Svaret är att det finns många sätt att vara kreativ i det här steget. Att producera varor och sedan sälja dem med en viss marginal kanske inte är det mest effektiva sättet att sälja dina varor och i en del företag är värdeerbjudandet starkt sammankopplat med intäktsmodellen. Ta till exempel företaget Harry’s som ändrat spelplanen inom rakhyvlar genom att erbjuda effektiva prenumerationstjänster. Värdet ligger i att människor får bra rakhyvlar levererade hem, det är inte intäktsmodellen i sig som ligger bakom framgången, men genom att använda en intäktsmodell på ett nytt sätt har företaget skapat en affärsmodell som utmanar jättarna i branschen. 

Olika intäktsmodeller:

  • Franchise
  • Freemium
  • Prenumeration
  • Licensiering

Teamet

Affärsmodellen kommer inte till liv av sig själv och när du har alla “hårda” fakta på plats gäller det att bygga en arbetsstyrka och kultur som stöttar affärsmodellen. Ni kommer nå de bästa resultaten om ni strävar efter att skapa något ni tror på tillsammans. Kommunicera ett övergripande mål om var ni är påväg i linje med företagets kultur och affärsmodellen. Berätta om idén bakom affärsmodellen och hur de anställda kan bidra för att göra den framgångsrik.

Byta affärsmodell

Har du hittat en möjlighet att skapa en förbättrad affärsmodell? Då har du kommit en bit på vägen men det är nu arbetet börjar. Du kommer stöta på problem efter vägen och din affärsmodell kommer antagligen inte bli exakt det du tänkte dig. Var också medveten om att din affärsmodell vilar på en del antaganden. Är något antagande felaktigt så är affärsmodellen dömd att misslyckas. Nya affärsmodeller och då främst intäktsmodeller skapar även administrativa utmaningar. Att ta betalt genom prenumeration är annorlunda än att göra det vid köp. Därför är det bra att ta hjälp från experter på området som varit del i att utveckla liknande lösningar förut.

Revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter är ett exempel på experter som kan hjälpa dig att hålla dig inom ramarna för vad som är tillåtet. Ageras har flera partners som är specialiserade på rådgivning. Kontakta oss idag och få hjälp att utveckla ditt företag.

Innehåll

Få 3 offerter