Likviditet betyder betalningsförmåga och visar på ett företags kassaflöde. Att ha god likviditet innebär att man har möjlighet att betala sina kortsiktiga skulder. En dålig likviditet kan å andra sidan medföra stora problem för företag. Det innebär att företagen inte kan betala sina räkningar, vilket i slutändan kan leda till en konkurs. Därför är det viktigt att hålla koll på sin likvida situation och att planera för framtida utgifter. Vi har samlat 10 snabba & smarta tips för hur du kan förbättra ditt företags likviditet!

Utvärdera inifrån och ut!

Ett bra sätt att tänka är att granska verksamheten inifrån och jobba dig utåt. Börja med att se över sådant som företaget själv hanterar hanterar som tillexempel budget, kostnader, inventarier osv. Se sedan över externa avtal och relationer som finns med kunder, leverantörer och med banken. På det sättet kan man försäkra sig om att man vänt på alla stenar och förhoppningsvis kommit underfund med vad som kan göras för att bli mer likvid.

Åtgärder (Internt)

1. Likviditetsplan

Bästa sättet att förutspå ditt kapitalbehov är att så noggrant som möjligt budgetera för framtiden. Med en likviditetsplan kan du förutspå vilka månader du förväntas ha ont om likvida medel och därmed lägga undan pengar och planera för dessa.

2. Skär ner på kostnaderna

Börja inifrån och jobba dig utåt. Före du gör några större förändringar eller säljer av inventarier bör du se över de kostnader som företaget har. Många gånger hittar man onödiga eller dyra kostnader som man kan eliminera eller helt enkelt kan klara sig utan.

3. Skatta inte mer än du behöver

Den skatt som debiteras är baserad på det uppskattade resultatet för din verksamhet. Skulle denna uppskattning ändras under årets gång finns det möjlighet att lämna nya uppgifter genom att fylla i en preliminär självdeklaration. Detta gör du via skatteverkets hemsida. På det här sättet slipper du skatta mer än vad du egentligen behöver och därmed behåller du en större del av intäkterna. Har du en revisor eller redovisningskonsult kan denne person hjälpa dig med detta. Här kan du ta reda på vad det skulle innebära att ta hjälp av en revisor eller redovisningskonsult.

4. Snabbare och mer effektiv fakturering

Genom att fakturera för dina varor och tjänster så snart som möjligt får kunden chans att betala sin faktura tidigare samtidigt som du får snabbare betalt. Om du tycker det är krångligt med fakturering kan du antingen be om professionell hjälp eller själv se över dina faktureringsrutiner för att göra processen smidigare.

5. Leasa istället för att köpa

Idag går nästintill alla de vanligaste inventarier att leasa. Du kan tillexempel leasa bilar, datorer, verktyg, telefoner, grävmaskiner, lokaler, kontorsmaterial och så vidare. Trots att leasing oftast är dyrare än att köpa så finns det många fördelar med att inte binda kapitalet. Detta kan vara speciellt fördelaktigt för dig som är i uppstarts- eller expansionsfasen. Samma princip gäller när du handlar på avbetalning vilket kan vara ett bra sätt att dela upp kostnaden och därmed förbättra företagets likviditet. OBS! Var uppmärksam på räntor och avgifter som kan tillkomma samt på bindningstid för leasingavtalen för att undvika oönskade avgifter eller för långa bindningstider på leasingkontrakten.

6. Sälj tillgångar

Att sälja av tillgångar och inventarier kan vara ett sätt att lösgöra kapital som är bundet i just dessa ting. Dock är försäljning en lösning på kort sikt men löser inga likviditetsproblem i det långa loppet.

Behöver du ekonomisk rådgivning för att förbättra likviditeten i ditt företag? Ta hjälp av Ageras och hitta ekonomisk rådgivning som är skräddarsydd för dina behov.

Klicka här för att få 3 kostnadsfria offerter

Fler åtgärder (Externt)

7. Förbättra din kontokredit hos banken

Om det plötsligt blir ont om likvida medel kan bankens kontokredit vara en räddare i nöden. Beroende på bank eller vilket avtal du har skiljer sig kontokrediten avsevärt och kan därför gå att ändra. Möjligheten att handla på kredit kan hjälpa dig ur en knivig situation men var uppmärksam på avgifter som kan tillkomma!

8. Ändra betalningsvillkoren för kund

Genom att korta ner antalet dagar som kunden har på sig att betala får du möjlighet att fylla på i kassan snabbare. Till exempel kan man ändra betalningsvillkoren från 30 dagar till 14 dagar. Man bör dock tänka på att det ses som en förmån för kunden med lång betalningsfrist, så genom att förbättra sina egna villkor riskerar man att göra det svårare för kunden. Därför kan det vara smart att behålla de gamla avtalen som de är för att undvika att komma på kant med kunden och istället ändra betalningsfristen för de nya avtal som skrivs.

9. Lägre leverantörskrediter

Ta kontakt med leverantörerna och förhandla till dig längre kredittider. Har leverantören god likviditet kan du försöka förlänga kredittiden. Vanligt är att man förlänger kredittiden från exempelvis 30 dagar till 60 eller 90 dagar. Ibland kan det innebära att säljaren vill ha ett högre pris men det kan vara värt att överväga nyttan mot kostnaden.

10. Ta hjälp från Kronofogden

Inbetalningar som uteblivit påverkar din likviditet. Till Kronofogden kan man vända sig för att få hjälp med detta. Det gör man genom att lämna en ansökan om betalningsföreläggande för att fastställa skulden.

Hoppas du har fått några bra tips! Lycka till!

Innehåll

Få 3 offerter