Föreställ dig att en av dina klienter sitter och diskuterar affärer med en vän. Vännen berättar om en ekonomirelaterad utmaning och ber om råd. Dyker ditt namn upp i din klienters medvetanden när de får en sån fråga? Om det gör det, är de redo att lägga fram ett bra case som får deras vänner att kontakta dig?

Referenser är ett av de effektivaste sätten att få in nya uppdrag. Därför är det viktigt att se över vad du kan göra för att dina klienter alltid ska vara redo att dra upp ditt namn, även när de inte får en direkt fråga om tips på redovisningskonsult.

Situationerna då du kan få en rekommendation är oändliga. Några typiska är:

  • Tidigare misstag- Din klient känner en annan företagare som har satt sig i en skattemässig knipa genom att undvika att ta tag i redovisningen.
  • Affärsutveckling- Vännen står inför viktiga ekonomiska beslut eller behöver utveckla sina redovisningssystem.
  • Byte av redovisningskonsult- Av någon anledning är personen missnöjd med sitt nuvarande samarbete och ser sig om efter en ny parter. Kanske finns det negativa upplevelser i bakgrunden

För dig är ovanstående ämnen direkta affärsmöjligheter. Alla klienter kommer inte dra upp ditt namn ur fickan direkt. Men du kan enkelt öka chansen att de gör det.

6 strategier för att öka chansen att bli rekommenderad

Nedan följer sex olika strategier för att förbereda dina kunder på att ge dig en rekommendation när tillfälle uppstår.

1. Visa upp flera sidor 

Antagligen erbjuder du inte din fulla repertoar till varje klient. I en samtid då redovisningskonsulter arbetar allt bredare är det viktigt att alla klienter vet att du kan vara användbar i olika situationer. Då ökar chansen att de rekommenderar dig även när redovisning inte är kärnan av problemet.

Ta chansen att informera dina klienter om vidden av dina tjänster. Slå två flugor i en smäll och fråga om de är intresserade av att utöka ert samarbete. Då sår du ett frö för rekommendationer, samtidigt som du kan fördjupa nuvarande partnerskap.

2. Sänk tröskeln för ett första möte

En del har bilden att redovisningskonsulter tar betalt från första kontakten. Låt dina klienter veta att det inte stämmer och att du gärna tar förutsättningsfria första möten. Tröskeln för att vidarebefordra kontakten blir mycket lägre när de kan påpeka att vännen borde “se vad du har att säga”.

3. Förtroende 

Ibland kommer dina klienter diskutera problem av känslig karaktär. Säkerställ att de vet att du sätter högt värde vid konfidentialitet. Det kanske låter som en självklarhet, men att ha ett uttalat löfte skänker trygghet att vidarebefordra kontakten, även när det gäller en jobbig situation.

4. Gör det enkelt att referera till dig 

En del klienter vill inte bli inblandade i andras affärer. För dem ska det räcka att nämna ditt namn för att rekommendationen ska vara i hamn. Se till att man hittar dig genom att känna till ditt namn eller namnet på din redovisningsbyrå.

5. Sprid visitkort 

Det är inget konstigt att dina klienter har en liten hög av dina visitkort på sina kontor. Om de inte har det redan, se till att de får det. I samband med att du förklarar hur du kan hjälpa dem på olika sätt kan du få in att “om du träffar någon som är intresserad av den sortens tjänster, ge dem ett visitkort”. Visst, det kanske är lite trixigt, men gör det avslappnat och be inte om för mycket.

6. Berätta om du har kapacitet

Letar du nya samarbeten? Berätta det för dina klienter. Om ni har en bra relation och de är nöjda med arbete du utför är det inget konstigt att nämna att du har kapacitet för nya uppdrag och att de gärna får referera sina vänner till dig.  

Med de här strategierna ökar chansen att du får in fler rekommendationer. Självklart ligger det mesta bortom din kontroll när det kommer till word-of-mouth marknadsföring och det viktigaste är att du har nöjda klienter som känner att de gör sina vänner en tjänst när de rekommenderar dig. 

Via Ageras plattform hittar du enkelt nya uppdrag som matchar din expertis. Skicka in en intresseanmälan till Ageras idag.

 

Innehåll

Få 3 offerter