Hobby eller näringsverksamhet?

Gränsen mellan näringsverksamhet och hobby är inte alltid så enkel att definiera för bloggare. Anledningen till varför man behöver klargöra om ens blogg hamnar inom definitionen hobby eller näringsverksamhet är för att fastställa hur intäkter från denna verksamhet ska redovisas.  

Skatteverket skriver följande på sin hemsida: 
" Driver du bloggen självständigt under en längre tid och har ett vinstsyfte så innebär det att du driver näringsverksamhet." (Källa

Definitionen av en hobby, o andra sidan, är en aktivitet som uppfyller följande punkter: 

  • Något som man utövar på sin fritid 
  • Något som inte är en persons huvudsakliga försörjning 
  • Något som man gör utan vinstsyfte 

Har du alltså en blogg som du driver på din fritid, utan vinstsyfte men där du får in vissa intäkter kan det vara så att den i detta sammanhang definieras som en hobby. Detta gäller då alltså om du har en annan huvudsaklig försörjning. 

Redovisning för blogg som hobby

Uppfyller inte ens blogg kraven för näringsverksamhet hamnar den alltså inom definitionen av hobby och ska då redovisas som en sådan. Överskottet för bloggen ska då beskattas som tjänst (se nedan).  Man ska även betala sociala avgifter i form av egenavgift. Egenavgifterna fylls i på blankett T1 i deklarationen under ’inkomst av tjänst i vissa fall’ och är avdragsgilla. 

Eventuellt överskott för bloggen deklareras alltså i inkomstdeklarationen på blankett T2. Om du har underskott i din verksamhet behöver du inte deklarera det. Men oavsett om du har överskott eller underskott så är du anteckningsskyldig, vilket innebär att du är skyldig till att spara anteckningar, kvitton och räkningar med mera. Anledningen är att det ska vara möjligt att göra en kontroll av deklarationen. Dessa handlingar ska sparas i minst sex år efter inkomståret. Anledningen till varför du måste spara dessa handlingar även fast du fått underskott och därför inte deklarerar är för att vid ett senare tillfälle kunna visa att du har rätt att göra avdrag för underskott under kommande år. 

Eventuellt underskott i en hobbyverksamhet får nämligen inte dras av mot någon annan inkomst. Däremot så får du spara underskottet och dra av det mot eventuellt överskott de kommande fem åren. Detta gäller endast underskott och överskott som kommer från samma hobbyverksamhet. 

Resultatet från ens hobbyverksamhet beräknas separat från andra typer av inkomster. Har du flera olika hobbyverksamheter så beräknas även dessa separat från varandra. Du får alltså inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet från andra former av tjänsteinkomster eller inkomster från andra hobbyverksamheten som du bedriver. Vidare är det kontantprincipen som gäller för hobbyverksamheter, vilket innebär att det är årets kontakta inkomster och utgifter som räknas med i deklarationen. 

Vill du slippa tänka på alla ekonomiregler och fokusera på bloggen istället? Motta offerter helt gratis hos Ageras och få förslag på konsulter som kan hjälpa dig med din verksamhet här nedan: 

Klicka här för att få offerter

Redovisning för blogg som näringsverksamhet

Bedriver du en blogg som näringsverksamhet är du bokföringsskyldig. Detta innebär att man behöver man göra bokföring och redovisning likt andra näringsverksamheter.  

Läs mer om bokföring för näringsverksamhet här - Bokföring 

Läs mer om bokföringslagen här - Bokföringslagen 

Läs mer om hur du deklarerar här - Deklaration 

Du kan också komma i kontakt med en redovisningskonsult via vår tjänst där vi matchar ihop dig med tre passande alternativ i just din stad. Denna tjänst är helt gratis och du behöver inte välja någon utav de alternativ vi presenterar om du inte vill. 

Få 3 offerter här

Vad räknas som en intäkt för min blogg? 

En intäkt kan se ut på flera olika sätt för en bloggare. För vissa bloggare är det vanligt att få gratisprodukter från olika företag och då kan frågan uppstå hur man ska hantera dessa i redovisningsväg. Är det så att man som bloggare regelbundet tar emot gratisprodukter från ett och samma företag under en tid mot att man förväntas skriva om dem i bloggen kan dessa produkter ses som ersättning mot utfört arbete. Att skriva och göra reklam för ett företags produkter på sin digitala kanal kan således ses som ett utfört arbete om det ersätts med produkter från företaget i fråga. Ersättningen mot utfört arbete måste i sin tur redovisas.  

Men eftersom ersättningen inte är pengar i ren form måste intäkten för denna fastställas. I dessa fall är det produkten/produkternas marknadsvärde som avgör vad intäktens summa blir. Denna intäkt ska i sin tur sedan redovisas antingen som tjänsteinkomst (om bloggen definieras som hobby) eller som näringsverksamhet (om bloggen definieras som näringsverksamhet).  

Innehåll

Få 3 offerter