Bokföringslagen

Bokföringslagen - Vad är bokföringslagen?

Enligt Bokföringslagen (1999:1078) är alla aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor bokföringsskyldiga. Utöver det har även enskilda personer som driver näringsverksamhet bokföringsplikt. Bokföringsplikt innebär att alla affärshändelser ska bokföras korrekt och att en årsredovisning skall upprättas i slutet av räkenskapsåret.

Bokföringsskyldighet

Bokföringsskyldighet innebär att du är skyldig att bokföra enligt Bokföringslagen. Det innebär alltså att din verksamhet omfattas av denna lag.

Få experthjälp med bokföringen

Vad står det i bokföringslagen? - Bokföringslagens lagar och regler - Kapitel 1-9 sammanfattade

 1. Inledande bestämmelser - Lagens innehåll, en överblick över lagen. Innehåller även definitioner
 2. Kretsen av bokföringsskyldiga - I detta kapitel beskrivs det vilka som är bokföringsskyldiga. Sammanfattningsvis är nästan alla juridiska personer bokföringsskyldiga, samt fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. 
 3. Räkenskapsår - Ett normalt räkenskapsår ska omfatta 12 kalendermånader.
 4. Bokföringsskyldighetens innebörd - I kapitlet finns allmän information om bokföringsskyldigheten, exempelvis att ett företag ska bokföra alla affärshändelser, bevara all räkenskapsinformation, upprätta en balansräkning, avsluta den löpande bokföringen och att detta ska ske enligt god redovisningssed.
 5. Löpande bokföring och verifikationer - Beskriver tidpunkt för bokföring, verifikationer, grundbokföring och huvudbokföring
 6. Hur den löpande bokföringen avslutas - Den löpande bokföringen ska avslutas med en årsredovisning eller i undantagsfall ett årsbokslut. Kapitlet innehåller information om dessa. 
 7. Arkivering av räkenskapsinformation med mera - Innehåller bland annat information om var och hur länge informationen ska förvaras.
 8. Utvecklande av god redovisningssed samt bemyndiganden - Kapitlet handlar om god redovisningssed och lagar som vidrör området. 
 9. Överklagande - I bokföringslagens sista kapitel kan man läsa om överklagande. Detta ska ske i en förvaltningsdomstol. 

Få 3 gratis redovisningsofferter

Vad är en verifikation?

Bokföringslagen styr regler kring verifikationer. En verifikation kan till exempel vara en faktura men också en intern transaktion. Det en verifikation måste innehålla är bland annat följande:

 • Datum för när den sammanställts
 • Information om till vem som verifikationen avser – internt eller en extern aktör?
 • Affärshändelsen, det vill säga när verifikationen inträffade
 • Specifikation om vad verifikationen avser
 • Belopp

Få hjälp med bokföringslagen

I och med bokföringsskyldigheten som vi har i Sverige är det många som tar hjälp av en erfaren person med sin redovisning. För vissa företag finns det till och med en plikt att ha en extern redovisningskonsult eller revisor som har hand om dessa delar. Redovisningskonsulter arbetar med den ekonomiska biten i ett företag och hanterar allt från deklaration till momshantering. De kan också sköta bokföringen, göra bokslut, ansvara för lönehantering och så vidare. Redovisningskonsulten finns där för att göra ditt arbete lättare och se till att räkenskaperna sköts på rätt sätt. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor.

Vill du komma i kontakt med en redovisningskonsult kan du motta 3 offerter helt gratis genom att fylla i en snabb beskrivning av ditt ärende på denna sida.