Digitaliseringen förändrar redovisningsbranschen och många monotona arbetsprocesser blir alltmer skalbara. För redovisningskonsulter innebär det möjligheter att utveckla arbetet för framtiden. Men det finns ingen “formel” som fungerar för alla och du måste se dig omkring och upptäcka vad du kan göra för att erbjuda högre värde till din målgrupp. Men hur gör man det? En bra början är att skapa bättre överblick över nuvarande arbetsprocesser.

Läs mer: Så kan redovisningskonsulter komma närmare sin målgrupp

Kulturen är det första steget

Innan vi går in på hur du lär känna dina processer vill vi påminna om en central aspekt för utveckling. Som vi nämnt i tidigare artiklar är de anställda den viktigaste pusselbiten när det kommer till att implementera nya teknologier. En kultur som välkomnar utveckling blir allt viktigare för redovisningsbyrå eftersom  den självmant arbetar för att utveckla nya arbetssätt. Genom att alla tillsammans aktivt letar efter, och delar med sig av, nya arbetssätt kan hela företaget växa.

När ni har kulturen på plats är det dags att kartlägga arbetsprocesser.

Kartlägg dina arbetsflöden och upptäck ineffektivitet

För att få en bättre bild av hur du kan utvecklas i ditt arbete bör du ta en aktiv approach till att söka efter nya möjligheter. Ett tips är att analysera arbetsprocesserna först för att sedan leta efter teknologin. Strategin följer logiken att du genom att inse dina brister får en bättre bild av vad du letar efter i nya system.

Din verksamhet är uppbyggd på en mängd olika arbetsprocesser. För att förstå dem bättre kan du rita upp processkartor för olika uppgifter. Då får du en överblick som hjälper dig upptäcka ineffektivitet och hitta den rätta teknologin för att förbättra arbetsflödet. Om du vill få djupare inblick kan du mäta hur lång tid olika steg tar och hur ofta du behöver genomföra dem.

Eftersom Ageras ingår i arbetsprocessen att hitta nya klienter ger vi ett exempel på hur vår teknologi kan effektivisera processen att hitta nya kunder när du har kapacitet över.


 

Här vill jag bara höja ett varningens finger. Du borde inte enbart utgå från nuvarande arbetsflöden, eftersom det innebär en risk för tunnelseende. Håll dig uppdaterad om vilka nya system som finns på marknaden och hur andra redovisningskonsulter arbetar.

Välj rätt teknologi för dina arbetsprocesser

Efter att du kartlagt hur du jobbar är det dags att välja och implementera rätt teknologier. Men det finns antagligen mer än en lösning på marknaden, hur vet du vilken du ska välja?

När du utvärderar ett alternativ kan du ställa följande frågor:

  • Ersätter eller förbättrar programmet en nuvarande process?
  • Är den kompatibel med övriga system?
  • Är den komplicerad att implementera?
  • Erbjuder företaget kundtjänst?
  • Vilka nya tjänster kommer du kunna erbjuda genom tjänsten?
  • Kommer du kunna använda programmet för att skala upp din verksamhet?
  • Är den långsiktigt gångbar eller kommer du behöva byta ut den när företaget växer?

Jämför olika teknologier och se hur de matchar dina behov. Ta kontakt med företagen och fråga dem hur de kan hjälpa dig att få ut maximal nytta av deras produkt. Avslutningsvis bör du se över om företaget verkar stabilt och kommer finnas kvar för att uppdatera mjukvaran i en överskådlig framtid.

Börja idag

Framtiden väntar inte. Börja din resa mot effektivare arbetssätt redan idag. Med Ageras plattform sparar du tid genom att få direktkontakt med klienter som segmenteras utifrån dina behov. 

Skicka in en intresseanmälan idag.

Innehåll

Få 3 offerter