Vad tar din verksamhet från startup till storföretag? Självklart krävs ett attraktivt erbjudande och en tillräcklig marknad. Men det räcker inte och om du vill bli ostoppbar på riktigt måste organisationen vara optimerad för tillväxt; företaget behöver vara skalbart. På Ageras vill vi hjälpa alla företagare att utvecklas, därför har vi satt ihop den här guiden till skalbarhet, riktad till dig som vill starta ett tillväxtföretag, eller utveckla din nuvarande affärsmodell.

Hitta rätt rådgivare Hitta rätt redovisningskonsult

Vad är skalbarhet?

Ett system är skalbart om det är designat för att fortsätta leverera när arbetsbelastningen ökar. Att en affärsmodell är skalbar betyder att den kan hantera 10 000 kunder lika lätt som den tidigare kunde hantera 10 kunder.

Robert Sutton och Huggy Rao som skrivit boken "Scaling Up Excellence: Getting to More Without Settling for Less" menar att många entreprenörer blandar ihop att skala upp och att växa. Att växa innebär att öka omsättningen och personalstyrkan, medan att skala upp inkorporerar mer. Det innebär att affärsmodellen och organisationsstrukturer förbättras innan och i takt med tillväxten. Författarna använder en mänsklig metafor för att förklara vad de menar. De jämför att växa företaget med en arm som blir större, en förändring vi lätt kan se. Att skala upp är mer subtilt och innebär inte bara att armen blir större, utan att hjärtat som pumpar blodet blir starkare och att artärerna hittar sina vägar, så att vi kan fortsätta använda armen utan att tappa funktionalitet.  

Läs mer: Så kan du arbeta med KPI:s för att utveckla ditt företag

Med andra ord, entreprenören som vill skapa ett skalbart företag ska titta inåt utifrån ett helhetsperspektiv och se till att organisationen har stödfunktioner som pallar när trycket ökar. Harvard Business Review skriver att företag som aktivt arbetar utifrån ett skalbarhetsperspektiv lyckas 65 % bättre än företag som enbart fokuserar på att växa. Alla företag kommer inte möta samma utmaningar när de växer, men det finns en del aspekter som alla entreprenörer kan ta i beaktande när de optimerar för framgång. Läs vidare för att se vilka de är.

Strömlinjeforma med teknologi 

Teknologisk utveckling innebär möjligheter att effektivisera genom att applicera nya lösningar på gamla problem till lägre kostnader. Digitaliseringen har revolutionerat möjligheterna för entreprenörer som vill skapa skalbara affärsmodeller, vilket gjort att delnings- och nätverkstjänster som Uber, Airbnb och Facebook vuxit exponentiellt på kort tid. Nyckeln är att de utnyttjar nätverkseffekter som gör att de blir effektivare med fler användare. Företagen behöver inte investera i mer tillgångar, eftersom de enbart förmedlar kontakter och skapar möjligheter för människor att hitta varandra.  

​Läs mer: 5 tips till dig som vill ta in en en affärsängel

Digitaliseringen och annan ny teknologi innebär självklart möjligheter att skapa hållbar tillväxt i företag som bygger på mer traditionella affärsmodeller. När du utvecklar skalbarhet i ditt företag är teknologin din bästa vän, speciellt om du arbetar proaktivt för att implementera skalbara processer. Se dig omkring och identifiera vilka arbetsuppgifter du och dina anställda gör dagligen. Föreställ dig sedan att ditt företag är tio gånger större och se om ni har kapaciteten att hantera arbetsbördan för varje specifik uppgift. Då vet du var teknologin kan implementeras. Var inte rädd för att standardisera processer genom affärssystem, det frigör tid för kreativitet och utveckling. 

Hitta din plats i nätverket 

En klassisk fälla som många entreprenörer fastnar i är att man tar på sig för breda ansvarsområden och har svårt att släppa arbetsprocesser till medarbetare och utomstående. För att en affärsidé ska bli effektiv och blomstra måste samarbeta smart. Varje aktör ingår i ett nätverk och i och med den kommunikativa revolutionen argumenterar flera forskare att det är konstruktivt att se företag som interagerande noder i ett större sammanhang, där varje del har sin specifika funktion. 

För att få förståelse för ditt nätverk kan du ta ett steg tillbaka och analysera var i maskineriet ditt företag har sin unika plats och vilka andra aktörer som kan hjälpa dig när du växer. Då blir det tydligt vilka processer som är överflödiga och som du kan lägga ut på någon annan i nätverket och därigenom strömlinjeforma ditt företag för att utvecklas i sin specifika funktion. 

Bibehåll visionen i kulturen 

En aspekt som riskerar att försämras när siffrorna förbättras är företagskulturen. Det är centralt att nya anställda förstår visionen för att de ska bli självständiga och dra i rätt riktning. Ett exempel på en framgångssaga som hamnade snett när kulturen kom på glid är Starbucks. Cafékedjan härstammar från ett litet mysigt café i Seattle. Cafét hade en unik känsla som man inledningsvis lyckades förmedla när konceptet spred sig över världen. Men efter ett tag, när det plötsligt fanns ett Starbucks i varje gathörn och köpcentrum, fick man problem. Känslan försvann när kulturen enbart kretsade kring att förbättra resultatet och inte kvaliteten på upplevelsen. De som arbetade strävade inte efter att förmedla Starbucks unika upplevelse. Grundaren Howard Schultz talade om urvattningen av Starbucks, som höll på att kosta företaget allt.

Guide: Starta café

Starbucks lyckades vända trenden och det finns flera lärdomar att ta från historien. Stigande omsättning är inte ett direkt kvalitetsmått. För att växa och bibehålla kvaliteten måste man mäta kvalitet för att inte förlora riktningen. Ta fram standardiserade mätsystem som är utformade för att visa att det grundläggande konceptet fortfarande finns kvar, även i nya delar av organisationen.

Låt alla anställda ta del av och lära sig att arbeta efter visionen. Den ska guida alla handlingar, och därigenom driva företaget framåt. Facebook är kända för sin näst intill indoktrinerande strategi där man låter nya anställda genomgå en sex veckors initieringsprocess där personalen arbetar med en variation av projekt i högt tempo. Tanken är att skapa en kultur som grundas i en positiv inställning till föränderligt arbete; ett mindset för tillväxt. Det bidrar bidrar till skalbarhet, eftersom det fostrar flexibiliteten som krävs för att möta nya utmaningar och underlätta organisationella förändringar när verksamheten växer. 

Facebooks strategi kan tyckas vara något extrem och det finns flera sätt att lära ut kulturen. Det viktiga är att se till att nyanställda får ta del av den direkt, och inte bara kastas in i arbetet utan någon form av introduktion. Det gäller också att anställa smart. I en intervju med Ageras berättade mediaentreprenören Tor Martin Olsen om hur han tvingats bromsa tillväxten av sitt produktionsbolag när personalstyrkan växte för fort. Problemet var att han inte hade tid att utbilda personalen och få dem att dra i samma riktning, vilket ledde till missnöje och hög personalomsättning. Nu har han bytt strategi och ser till att anställa i en takt som tillåter alla att integreras i företaget och börja arbeta mot ett gemensamt mål. 

Cash Flow  

Att växa fort kostar pengar, särskilt om du producerar eller säljer produkter, men även tjänsteföretag kan se sina investeringar försvinna fort när personalstyrkan och marknadsföringen tar större plats. Faktum är att den vanligaste anledningen att företag går under är att de inte har tillräckligt med kontanter till att betala sina fakturor. Inkludera en kassaflödesanalys i affärsplanen för att se till att du kan betala alla fakturor.

Hur du skriver den perfekta affärsplanen

Om du har fullt upp med driften av verksamheten är det såklart värt att lägga ut den ekonomiska biten på en extern expert, så du kan fokusera på att utveckla företagets kärnverksamhet. Genom Ageras kan du kostnadsfritt och enkelt hitta en redovisningskonsult som passar dina behov.

Innehåll

Få 3 offerter