Affärssystem

Ett affärssystem kan integreras med företagets andra IT-system och har som syfte att förbättra företagets hantering av information, ekonomistyrning och administration. Det exakta innehållet i ett affärssystem kan variera utifrån företagets behov men exempel på innehåll är system som styr order- och lagerhantering, bokföring, inköp, personal och kundadministration samt tidsredovisning.

Dagens affärssystem kan vara molnbaserade medan vissa företag fortfarande använder sig av mer traditionella system. På engelska kallas det ofta ERP – Enterprise Resource Planning. Syftet med systemet är på ett effektivt sätt hantera och samla all den information som flödar inom företaget samt mellan företaget och externa aktörer för att underlätta arbetsprocesser och beslutsfattande.

Saker du bör tänka på innan du köper en affärssystemslösning:

  • Behöver du kunna arbeta med systemet i molnet?
  • Vad för typ av äldre data vill du kunna importera och integrera?
  • Hur mycket kan du göra själv? Ska en utomstående part ha hand om bokföringen och tidrapportering till exempel?

Tänk igenom de krav du har innan du bestämmer dig för vilket system du vill köpa. Idag finns det många parter på marknaden som säljer olika typer av affärssystem.