Gå direkt till avsnitten via länkarna nedan:

ADD_THIS_TEXT

Vad är personalvårdsförmåner?

Personalvårdsförmåner är en personalförmån som arbetsgivare får erbjuda sina anställda skattefritt. En av de allra vanligaste personalvårdsförmånerna är friskvårdbidrag, vilket säkert många känner till. Det finns dock ingen lagstiftning eller central kollektivavtalad skyldighet för en arbetsgivare att erbjuda friskvårdsförmåner utan det är upp till arbetsgivaren själv att besluta om denne vill erbjuda detta till sina anställda. Förutom friskvårdsförmånen anses även kaffe och frukt på arbetsplatsen ingå. Dessa förmåner finns med syfte att öka trivseln och hälsan för de anställda och därför är det endast vissa aktiviteter som ingår. Man försöker hela tiden att anpassa reglerna så att de aktiviteter som efterfrågas för att höja trivseln och hälsan ska kunna ingå.

Ageras hjälper entreprenörer och företagsledare hitta den rätta redovisningskonsulten eller revisorn. Läs mer om hur det fungerar här.

Klicka här för att beskriva ditt erbjudande och få en kostnadsfri och förutsättningslös konsultation

Vad menas med skattefri personalförmån?

En skattefri personalförmån är en förmån som arbetsgivaren inte behöver betala skatt på. Med andra ord behöver inte arbetsgivaren betala moms för denna kostnad. Dock är det endast skattefritt upp till ett visst belopp. Läs mer längre ned i artikeln för vart gränsen anses gå.

Vilka är kraven för att en förmån ska klassas som skattefri personalförmån?

För att en specifik förmån ska kunna gälla måste den enligt Skatteverket rikta sig till alla de anställda på företaget. Den ska inte heller kunna ersättas mot kontanter på något sätt. Därför kan man inte välja att få avdrag på bruttolönen för dessa förmåner. För friskvårdsförmåner gäller även vissa andra regler som beskrivs här nedan.

Vad räknas som en aktivitet som kan ingå i Friskvårdsbidrag?

Det är upp till arbetsgivaren själv att bestämma vilka aktiviteter som ska ingå i friskvårdsbidraget men dessa måste såklart uppfylla de generella kraven. Enligt reglerna är det friskvårdsbidrag som är av enklare slag och av mindre värde som får erbjudas skattefritt av arbetsgivare. Skatteverket har till exempel gjort bedömningen att en gymkort kan klassas som en förmån av mindre värde, dock så gäller olika gymkortskostnader i olika orter. Man kan alltså ha kostanden för ett vanligt gymkort i din ort som måttstock för att bedöma vart beloppsgränsen går för skattefritt friskvårdsbidrag. Det kan dock också röra sig om en enstaka aktivitet så som en behandling, men som regler bör inte den enstaka aktiviteten överstiga ett belopp om 1 000 kr.

Om arbetsgivaren skulle betala för motion eller friskvård för en anställd som inte anses vara av enklare slag eller av mindre värde blir denna ersättning skatte- och avgiftspliktig. Denna regel gäller även fast arbetsgivaren till exempel bara ersatt en den av kostnaden för en aktivitet så det gäller att hålla koll på dessa gränser. 

Skatteverket har med tiden anpassat sina regler för att olika träningsformer och friskvårdsaktiviteter ska ingå i friskvårdsbidraget. På senaste tiden har till exempel vissa betal-appar där man registrerar sin motion ansetts kunna ingå. Andra exempel på godkände aktiviteter är:

  • Bordtennis
  • Cheerleading
  • Fotvård
  • Hypnos
  • Kallbad
  • Lagsporter
  • Meditation
  • Motionsrådgivning
  • Qigong
  • Skrattgympa

Se hela listan över godkände aktiviteter här: Skattefria förmåner inom motion och friskvård.

Vad ingår inte i friskvårdsbidraget?

Förutom de aktiviteter som inte uppfylls av kraven ’enklare slag’ och ’mindre värde’ som beskrevs här ovan så finns det även vissa andra saker som inte får ingå i friskvårdsbidraget. Nikotinprodukter och produkter eller preparat för viktminskning är exempel på saker som inte ingår. Andra aktiviteter som Skatteverket inte anser kunna ingå som skattefria friskvårdsförmåner är babysim, vattenskidor, körsång utanför arbetsplatsen, fiske och cykling. Se hela listan här: Icke skattefria förmåner inom motion och friskvård.

Så får du tillgång till friskvårdsbidrag

Eftersom det är upp till varje enstaka arbetsgivare att besluta om personalförmåner och vad som ska ingå bör du i första hand prata med din chef och höra vad som gäller för just dig och dina kollegor. På vissa arbetsplatser fungerar det så att man lägger ut pengar för den aktivitet man vill göra och sedan visar upp kvittot för sin arbetsgivare och får ersättning i efterhand. Du bör dock se till att du fått aktiviteten godkänd hos din arbetsgivare innan du köper till exempel ett gymkort för att vara säker på att du kan få ersättningen.

Innehåll

Få 3 offerter