Barnbidrag

Kort fakta om barnbidrag

Barnbidraget är ett statligt ekonomiskt stöd som har funnits i Sverige sedan 1937 då det var inkomstbaserat. Från början var syftet med bidraget att stötta behövande mödrar, till exempel änkor och handikappade. Ungefär 10 år efter blev barnbidraget ett allmänt bidrag, det vill säga alla fick ett lika stort bidrag oavsett inkomst, som gav 260 kr om året för varje barn. Under den tiden ansågs denna summa ge ett bra tillskott då inkomsten för barnfamiljer i genomsnitt ökade med 6 %. Idag är summan för barnbidraget 1 050 kr per månad och barn och det finns även möjlighet att få flerbarnstillägg som du kan läsa om längre ned på denna sida.

Vem har rätt till barnbidrag och när betalas det ut?

Alla barn som bor i Sverige har rätt till barnbidrag. Barnets allra första barnbidrag betalas ut månaden efter barnets födsel eller vid ett senare tillfälle om barnet till exempel flyttat till Sverige vid ett senare skede. Vidare betalas bidraget ut den 20:e varje månad fram tills att barnet fyller 16 år. Under det året barnet fyller 16 år betalas bidraget ut fram till och med sista kvartalet innan barnets födelsedag. Därefter får barnet istället studiebidrag via CSN, förutsatt att barnet går i gymnasiet.

Vem får barnbidraget?

För de barn som föddes innan 1 mars 2014 kan föräldrar som har gemensam vårdnad välja vem utav föräldrarna som ska få bidraget. Om man inte aktivt väljer så betalas bidraget ut till mamman och om föräldrarna är av samma kön betalas det ut till den äldsta utav dem.

För de barn som är födda efter 1 mars 2014 och har föräldrar med gemensam vårdnad delas barnbidraget mellan föräldrarna. Vill man istället att hela bidraget ska gå till den ena personen så kan man ansöka om detta hos Försäkringskassan.

Förlängt barnbidrag

Man har möjlighet att få förlängt barnbidrag för de barn som fyllt 16 år men går kvar i grundskolan eller särskola. Det är upp till skolan att rapportera om att barnet går kvar i grundskolan eller särskola så man behöver alltså inte ansöka själv om förlängt barnbidrag. Det ska ske automatiskt.

Flerbarnstillägg

För de som får barnbidrag för två eller fler barn betalas det ut ett tilläggsbidrag, vars summa beror på hur många fler barn man har. Flerbarnstillägget betalas ut automatiskt så man behöver inte ansöka om det själv. Man har även möjlighet att få flerbarnstillägg för de barn som fyllt 16 år fram till och med juni under det år som personen fyller 20 år. Detta förutsätter dock att barnet under den här perioden fortfarande bor hemma, studerar heltid på grundskola, gymnasiet eller särskola samt att denne är ogift. För tilläggsbidrag för barn över 16 år behöver man ansöka om själv via Försäkringskassan.

Såhär mycket barnbidrag får du för ditt/dina barn

ANTAL BARN

TOTALT BARNBIDRAG i kr

FLERBARNSTILLÄGG i kr

TOTALA

BIDRAGET i kr

1

1 050

-

1 050

2

2 100

150

2 250

3

3 150

730

3 880

4

4 200

1 740

5 940

5

5 250

2 990

8 240

6

6 300

4 240

10 540

 


Räkna ihop extrabarn från tidigare förhållanden

Om två föräldrar bor tillsammans och har barn från tidigare förhållanden, som de får barnbidrag för, kan man räkna ihop alla barn och på så vis få högre flerbarnsbidrag. Förutsättningen för detta är att föräldrarna är/har varit gifta eller att de har/har haft ett gemensamt barn. Denna typ av flerbarnstillägg betals inte ut automatiskt utan det måste man ansöka om via Försäkringskassans blankett Flerbarnstillägg som ni hittar här.

Barnbidrag för barn som studerar och/eller bor utomlands

Om ett barn ska vistas utomlands i mer än sex månader ska detta anmälas till Försäkringskassan. Rätten till barnbidrag upphör nämligen då direkt efter att barnet lämnat Sverige. Barnbidrag kan dock i vissa fall ges för barn som vistas utomlands i länge än sex månader vars föräldrar är biståndsarbetare, statsanställda eller utlandsstuderande.

För mer information kan du läsa om barnbidrag på Försäkringskassan.se via denna länk.