Bruttoresultat

Bruttoresultat (gross profit) beräknas som försäljningsintäkterna minus kostnader för sålda varor. Det är det första resultatmåttet i resultaträkningen och visar hur effektivt ett företag är innan fasta omkostnader som till exempel administrativa kostnader och avskrivningar. 

Beräkning av nyckeltal i ditt företag? Med Ageras hittar du ekonomisk rådgivning för dina behov, kostnadsfritt.

Klicka här för tre kostnadsfria offerter

Varför bruttoresultat och vad används det till? 

Bruttoresultat är främst intressant inom företag som säljer fysiska varor då det utgår från direkta tillverkningskostnader (i tillverkande bolag) eller inköpskostnader (i handelsbolag). 

Utifrån bruttoresultatet beräknar man bruttomarginalen. Det är ett nyckeltal som visar hur omfattande de direkta kostnaderna är i relation till försäljningen. Genom att benchmarka bruttomarginalen mot konkurrenter kan företagsledningen och investerare utvärdera om ett företags tillverkningsprocesser, råvaror och inköp är kostnadseffektiva. Det ger alltså information om det går att utmana ett företag genom att effektivisera tillverkningen. 

Vid ökning av råvarupriser och insattskostnader berörs alltså bruttoresultatet direkt.