Clearingnummer

Vad är ett Clearingnummer?

Clearingnummer är de fyra till fem första siffrorna i ett svenskt bankkontonummer. Clearingnumret avslöjar vilken bank som kontot tillhör och kommer alltid först i bankkontonumret. Totalt består svenska bankkontonummer av två delar; ett clearingnummer och ett löpnummer. Ett bankkontonummer består av ca 10-15 siffor och kan se ut som följande: 8104-3 911 330 854-1,  varav det fetmarkerade är clearingnumret. Löpnumret kommer efter clearingnumret och är unikt för varje konto. Löpnumret är det nummer som avgör vart pengarna hamnar vid en överföring.

I Sverige varje bank ett eller ett flertal unika clearingnummer. På det sättet kan man se varifrån pengarna kommer från eller vilken bank de ska föras över till. Det kan vara bra att ta reda på för att veta hur överföringen går till, vilka regler som gäller och hur lång tid det tar för överföringen att gå igenom. Överför man pengar mellan två konton på samma bank går det generellt sätt fortare än om du för över mellan olika banker.

Vad är mitt clearingnummer? - Lista över några av Sveriges vanligaste clearingnummer

Vilket clearingnummer du har beror på vilken bank du använder dig av. Nedan listar vi de populärasta bankerna och deras clearingnummer.

Danske bank: 1200-1399
Nordea: 1400-2099, 3000-3299, 3410-3781, 3782
SEB: 5000-5999, 9120-9124, 9130-9149
Handelsbanken: 6000-6999
Swedbank: 7000-7120, 7123-8104, 8106-8999
Länsförsäkringar: 9020-9029, 9060-9069
ICA-banken: 9270-9279

Clearingnummer internationellt

Clearingnummer är något som finns i Sverige även om de flesta länder använder sig av liknande system. När man gör internationella överföringar spelar det svenska clearingnumret dock inte längre någon roll. Istället använder man sig av ett internationellt nummer så kallat BIC. Det finns till för att klargöra vilken land och bank som transaktionen skall till. Ibland används även ett så kallat IBAN nummer. IBAN används inom de europeiska länderna och står för International Bank Account Number. I Sverige består detta nummer av 24 tecken men det kan skilja sig beroende på varifrån man är. Räkna ut vad ditt IBAN nummer är här.