Förmånsbeskattning

Vad är förmånsbeskattning och förmåner?

Förmånsbeskattning uppstår när en anställd tar emot en skattepliktig förmån från sin arbetsgivare. Arbetstagaren ska betala inkomstskatt för förmånen och arbetsgivaren måste betala sociala avgifter. Nästan all ersättning för arbete som inte är pengar räknas som skattepliktiga förmåner. Men två krav måste vara uppfyllda för att en anställd ska vara tvungen att skatta för en förmån:

  • Mottagaren måste tacka ja till förmånen
  • Mottagaren ska ha tillgång till och använda förmånen
Behöver du redovisning eller revision i ditt företag? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta rätt revisor eller redovisningskonsult. Vi har ett stort nätverk av partners och ser till att du hittar en som matchar ditt företags situation. 

Beskriv ditt ärende här. Få information om hur vi kan hjälpa dig.

Skattefria förmåner

Skatteverket har bestämt att en del personalförmåner ska vara skattefria. Vanligtvis är följande personalförmåner skattefria upp till vissa gränsvärden:

  • Motion och friskvård
  • Arbetskläder
  • Arbetsredskap
  • Privat hälsovård och sjukvård
  • Utbildning
  • Enklare förtäring
  • Gåvor vid jul eller jubileum
  • Måltider och dryck i samband med representation

Administrera förmånsskatt

Arbetsgivaren betalar in skatten till Skatteverket på samma sätt som vid vanlig personalskatt. Skatten ska registreras på den anställdas lönespecifikation. Förmånsskatt bokförs på samma konto som vanlig personalskatt. De sociala avgifterna som uppstår genom förmånen bokförs på konto 7512 Sociala avgifter för förmånsvärden. 

Hur mycket är skatten?

Förmånen ska värderas till marknadsvärdet inklusive moms. Skatten blir det värdet multiplicerat med inkomstskattesatsen. För en del förmåner har Skatteverket färdiga schablonavdrag: