Fordonsskatt

Alla skattepliktiga fordon ska betala fordonsskatt. Ett skattepliktigt fordon används i trafiken, det betyder att fordon som är avställda eller tillfälligt registrerade inte behöver betala fordonsskatt.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för vägtrafikregistret och som verkställer debitering och återbetalning av fordonsskatt samt avgifter och ränta på Skatteverkets vägnar. Fordonsskatten behandlas automatiskt och baseras på de uppgifter som finns i vägtrafikregistret. Om fordonsskatten, genom automatiserad behandling, blir fel ska Transportstyrelsen korrigera skatten. De flesta övriga beslut enligt vägtrafikskattelagen fattas av Skatteverket.

Fordonsskatt och saluvagnsskatt tillsammans kallas för vägtrafikskatt.

Som fordon räknas:

  • Personbilar
  • Lastbilar
  • Motorcyklar
  • Bussar
  • Traktorer
  • Släpvagnar
  • Motorredskap
  • Tunga terrängvagnar

Vem är skatteskyldig?

Det är fordonets ägare som är skatteskyldig, det vill säga den person är registrerad som ägare i vägtrafikregistret eller som, på grund av misstag i ägarbytet, borde vara ägare.

Ägandeskapet räknas i kalendermånader vilket betyder att du är skatteskyldig för pågående månad. Säljer du din bil den 2:e mars måste du ändå betala skatt för resten av månaden. Äger du ett fordon som ska ställas på, är du skattskyldig för den fordonsskatt som ska betalas på grund av fordonet tas i trafik.

Fordonsskatt vid ägarbyte

Ägarbyten registreras automatisk hos Transportstyrelsen och i de fall databehandlingen blivit fel är det upp till den drabbade att höra av sig och få felet åtgärdat. Om felet påverkar fordonets skatteskyldighet, är det upp till den drabbade som fått ett felaktigt krav på fordonsskatt att höra av sig till Skatteverket och hänvisa det till den person som borde vara registrerad som ny ägare i vägtrafikregistret och som är skattskyldig.

Vid ägarbyte är Transportstyrelsen är inte närmare skyldig att efterforska vem den egentliga fordonsägaren är. Man prioriterar att ägarbyten kan registreras snabbt och billigt än att det i varje enskilt fall blir helt korrekt. Det här anses gynna majoritet av alla som byter ägare på sina fordon.

Beräkna fordonsskatt

Fordonsskatten är ett fast belopp och påverkas inte av hur mycket bilen används.

Skattens storlek avgörs av typ av fordon, drivmedel och utsläpp av koldioxid eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt. I en del fall kan även hemkommun, antal axlar på fordonet, kopplingsanordning och användningssätt påverka skatten.

Det som avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp är tidpunkten då fordonet togs i trafik första gången. Du kan läsa mer om hur fordonsskatten beräknas och få exempel på Transportstyrelsens hemsida.

När betalas fordonsskatt?

Fordonsskatt betalas en gång per år med undantag om skatten uppgår till mer än 3 600 kronor. Då skatten i stället betalas var fjärde månad.

Fordonsskatten betalas utifrån skatteår eller skatteperioder. Enligt huvudregeln gäller att debiteringen av fordonsskatten skall avse skatt för tiden till utgången av skatteåret eller, om skatten för hela året överstiger 3 600 kronor, till utgången av skatteperioden.

Det är slutsiffran i fordonets registreringsnummer som visar när skatten ska betalas, där siffrorna 1–9 svarar till en månad under året. Transportstyrelsen är den myndighet som skickar ut inbetalningskort och följer upp om fordonsskatten blir betald.

Hur betalas fordonsskatten?

Inför betalning av fordonsskatten skall Transportstyrelsen skicka ett inbetalningskort för skatten till den skattskyldige snarast möjligt, i fråga om betalning i ordinarie tid senast den tolfte i betalningsmånaden. Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, skall han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten skall vara inbetald. Det innebär att den fordonsägare som händelsevis inte får inbetalningskort för fordonsskatten själv ändå ansvarar för att fordonsskatten skall betalas in. Dröjsmålsavgift kan debiteras den som inte betalar in fordonsskatten, det hjälper då inte att hänvisa till att inbetalningskort inte har kommit.

Skatteår och skatteperioder bestäms efter slutsiffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning i 6 § vägtrafikskatteförordningen.