Förmögenhetsskatt

En skatt  som tas ut på förmögenheter över ett visst belopp. Med förmögenhet menas vanligtvis tillgångar minus skulder.

Förmögenhetsskatt i Sverige

Sverige hade fram till 2007 förmögenhetsskatt. Skatten var på 1,5 % och togs ut på förmögenheter över 1,5 miljoner kronor för ensamstående respektive 3 miljoner kronor för gemensamma förmögenheter tillhörande gifta och sambos. Om du behöver information om beskattning av förmögenhet år 2006 eller tidigare kan du hitta det här.

Länder med förmögenhetsskatt 

 • Argentina beskattar förmögenhete som överstiger 305 000 Argentinska pesos. Skatten är progressiv och börjar på 0,5 % och går upp till 1,25 % för tillgångar över 5 miljoner argentinska pesos. 
 • Frankrike beskattar förmögenhet som överstiger 800 000 euro. Skatten startar på 0,5 % av förmögenheten och ökar upp till 1,5 % för förmögenheter över 10 miljoner euro.  
 • Spanien beskattar förmögenhet som överstiger 700 000 euro. Procentsatsen varierar mellan 0,2 – 2,5 % beroende på förmögenhetens storlek och region. Skatten togs bort 2009 men återinfördes 2012 och 2013 och från och med 2015 är den tillbaka på obestämd framtid.  
 • Holland beskattar förmögenhet enligt en metod som innebär att delar av förmögenheten beskattas med olika procentsatser. En förklaring av systemet hittar du: här  
 • Norge beskattar förmögenhet som överstiger 1 480 000 norska kronor. Kommuner tar ut 0,7 % och den norska staten tar ut 0,15 %. För gemensamma tillgångar som delas mellan två personer dubblas skattesatserna. 
 • I Schweiz beror förmögenhetsskatten på vilken kanton (distrikt) invånaren är bosatt i.
 • Italien beskattar finansiell förmögenhet utomlands med 0,2 %.  

Förmögenhetsskatten ur politisk synvinkel

Förmögenhetsskatten är ständigt debatterad i svensk politik. Den avskaffades 1 januari 2007 av Reinfeldts Alliansregering. De borgliga partierna är generellt sett mot att återinföra skatten. Inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet är det mer oklart och Vänsterpartiets linje är att man vill återinföra skatten.  

Argument för förmögenhetsskatt:  

 • Det är en effektiv fördelningsskatt som ökar jämlikheten i samhället.  
 • Skatten kan innebära ökad tillväxt genom att ersätta skatter på arbete och avkastning.  
 • Skatten skapar incitament för att inte ha kapital "liggande på hög" genom att även det kapitalet blir beskattat.  

Argument mot förmögenhetsskatt:  

 • Det är en orättvis dubbelbeskattning. 
 • Skatten är skadlig genom att den ger incitament att flytta kapital från landet 
 • Förmögenhetsskatt innebär negativa ekonomiska konsekvenser när exempelvis småföretagare måste använda vinster för att betala skatt istället för att återinvestera.  
 • Det är svårt att beräkna värdet av tillgångar som båtar, fordon och fastigheter, vilket gör skatten oklar.