Holdingbolag

Ett holdingbolag, också kallat förvaltningsbolag, är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Ofta är syftet med ägandet att kontrollera företagen som holdingbolaget äger aktier i och det fungerar därför som en organisation för att distribuera vinster och finansiera andra företag. Vanligtvis äger ett holdingbolag majoriteten av aktierna i dotterbolag och fungerar då som ett moderbolag i en koncern.