Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en form av placering i en försäkring hos ett försäkringsbolag där beskattningen skiljer sig från traditionell kapitalvinstbeskattning.
Sättet att placera i kapitalförsäkringar används för att slippa betala skatt på besparingarna, eftersom det är förmånligare skatteregler när du sparar i en försäkring i jämförelse med traditionellt sparande.

Hur fungerar en kapitalförsäkring?

Spartiden för en kapitalförsäkring är ofta bunden till en viss period, till exempel 5 år eller längre och under den här tiden fungerar den som ett traditionellt sparande. Det går antingen att sätta in engångsbelopp eller spara regelbundet med till exempel ett belopp varje månad.

I en del fall kan du ta ut ditt sparande redan efter ett år men i de flesta kapitalförsäkringar går det inte att göra några uttag de första två åren. Därefter är uttagen oftast avgiftsbelagda under spartiden. Ett uttag från försäkringen kallas för ”återköp”.

Vill du avbryta sparandet tidigare behöver du ibland betala en avgift men det är inte alltid möjligt att ta ut hela beloppet. När spartiden är slut kan du få utbetalningen som ett engångsbelopp eller som löpande betalningar under en längre period.

Varför kapitalförsäkring?

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du slipper betala kapitalvinstskatt. Det betyder att du inte behöver skatta för vinsten (kapitalvinstskatt) om du till exempel säljer en fond. Istället betalas årligen en schablonmässig avkastningsskatt.

Eftersom kapitalförsäkringar beskattas enligt Lag om avkastingsskatt på pensionsmedel, används de ofta vid pensionssparande men såväl företag som privatpersoner kan placera besparingar i kapitalförsäkringar. En bra avkastning i kombination med att det inte är någon kapitalvinstbeskattning gör kapitalförsäkringar till en fördelaktig investeringsform.

Det finns många faktorer som utmärker en kapitalfond, här ger vi några exempel:

  • Alla uttag från en kapitalförsäkring är skattefria.
  • Utdelning på svenska värdepapper är skattefria (dock betalas en källskatt på utländska värdepapper, i enlighet med befintliga överenskommelser med det andra landet).
  • Försäkringen betalas med avkastningsskatt.
  • Insättningar och premier inte är avdragsgilla.
  • Inget krav på deklaration.

3 olika typer av kapitalförsäkring

Det finns tre typer av kapitalförsäkringar:

  • Fondförsäkring – du kan välja mellan de fonder som försäkringsbolaget erbjuder.
  • Traditionell förvaltning – försäkringsbolaget sköter förvaltningen och erbjuder en lägsta avkastning.
  • Depåförsäkring – du placerar i fonder, aktier eller andra värdepapper.

Fondförsäkring
Fondförsäkring är ett vanligt sätt att pensionsspara och innebär att spara pengar i fonder med valfri risknivå. Det finns ingen garanti för sparandet vilket betyder att det inte är helt säkert att du får tillbaka hela ditt insatta sparkapital. Försäkringen följer fondernas värdeutveckling och kan både öka och minska i värde. När pengarna tas ut betalas vanlig inkomstskatt. Utbetalning sker först när spararen har fyllt 55 år och betalas periodiskt under minst fem år.

Traditionell förvaltning
I en traditionellt förvaltad försäkring placerar försäkringsbolaget ditt sparande i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Den stora skillnaden är att försäkringsbolaget ger en garanti i form av garanterad ränta på det insatta beloppet, det vill säga att du är garanterad ett visst belopp den dag du börjar ta ut dina pengar.

Depåförsäkring
I en depåförsäkring väljer du själv hur du vill fördela ditt sparande mellan valfria aktier, fonder och olika slags värdepapper. Med en depåförsäkring kan du handla med aktier och fonder utan att behöva betala skatt på avkastning och vinster men det finns inga garantier för ditt sparande. Affärer som sker i depån behövs inte deklareras.

Passar kapitalförsäkringar alla?

Kapitalförsäkringar passar många sparare eftersom det kan ge möjlighet till högre avkastning genom lägre beskattning. Det här passar dock inte alla. Vill du ha ett tryggt sparande eller en investering med lång tidshorisont och inte har för avsikt att sälja innehavet under tiden, kan det vara en bra idé att titta sig om efter andra lösningar.