Konsumentprisindex

Konsumentprisindex är ett mått som används för att mäta prisutvecklingen inom den privata konsumtionen i ett land. Statistiska centralbyrån, SCB, presenterar varje månad det aktuella konsumentprisindexet i Sverige vilket du finner på deras hemsida här. Förenklat kan man säga att KPI mäter Sveriges prisnivå, det vill säga hur höga priser vi har i Sverige och hur dessa har förändrats över tid.

Syfte med konsumentprisindexet

Konsumentprisindexet används som ett justeringsunderlag för till exempel pensioner, skatteskalor, priser på avtal och realränteobligationer. Detta brukar kallas för kompensationsändamål. Man kan också använda KPI till att beräkna och analysera hushållens realinkomstutveckling i form av köpkraft. Vidare används KPI också i stabiliseringspolitiska sammanhang bland annat för Riksbankens penningpolitik samt som ett mått på kronans inhemska köpkraft. Man använder måttet också för att jämföra konsumentprisutvecklingen med andra länder.

KPI historiskt i Sverige

Under referenstiden december 2016 var konsumentprisindexet i Sverige 319,68. För att få perspektiv på denna siffra kan man jämföra med 1990års KPI som i snitt låg på 207,8. Om man jämför med 1980 så kan man se att priserna idag är ca tre gånger så höga. En vara som 1980 kostade 100kr kostar alltså idag nästan 320 kr. Nedan ser du en sammanställning av prisutvecklingen för olika varor mellan 1980-2016.

Källa: www.scb.se

För den som är intresserad av att jämföra hur mycket en tusenlapp var värd år 1920 till exempel finns en prisomräknare på Statistiska centralbyråns hemsida här - Prisomräknare

Hur räknads KIP ut?

KPI räknas ut av SCB varje månad genom att de köper ett antal utvalda varor och tjänster i samma proportioner som ett vanligt hushåll för att bilda en uppfattning om prisbilden. Vilka varor och tjänster som köps justeras varje år för att på ett så rättfärdigt sätt som möjligt spegla hushållen. Varor har alltså under åren tillkommit och försvunnit i takt med att hushållens konsumtion ändrats. Skrivmaskiner har de senaste åren till exempel försvunnits medan mobiltelefoner tillkommit. Vill du läsa med om KPI kan du kika in på SCBs hemsida här.