Övertrassera

Övertrassera

Att övertrassera innebär att du har använder en större summa pengar än vad som finns på ett bankkonto. Bankkontot blir därmed belastat med det belopp som finns tillgängligt från den totala summan. Detta kan uppkomma om man använder sig av ett bankkort.

Konsekvenser

En vanlig konsekvens vid övertrassering är att man får betala en övertrasseringsavgift. Det görs ofta i samband med övertrasseringen av bankkontot. Denna avgift kan om man har otur bli ganska hög eftersom banken inte gillar att man använder mer pengar än vad man egentligen har. De flesta bankerna har tydliga riktlinjer om vad som gäller vid övertrassering.

Hur du kan undvika att övertrassera

För att undvika att övertrassera ditt bankkonto finns egentligen bara en bra lösning och det är att ha koll på hur mycket pengar som finns på kontot. Ska man handla någonting vet man då om man kommer att ha tillräckligt med pengar på kontot eller inte. Utöver detta bör man ha koll på alla utgifter som dras med autogiro. Automatiska dragningar kan komma oväntat och därmed ökar risken att du får ditt konto övertrasserat.