P/E-tal

P/E står för price per earnings och används när man ska värdera en aktie inom fundamental analys. En fundamental analys betyder att man ställer sig frågan hur mycket ett företag är värt och hur det värdet i sin tur står sig i förhållande till aktiekursen.

P/E-tal kan även kallas för vinstmultiplikatorn, vilket förklarar vad det är man beräknar. Man beräknar nämligen hur lång tid det tar innan man genom vinsten får tillbaka på sin investering, förutsatt att företaget gör utdelning eller alternativt återinvesterar. För att få fram detta nyckeltal tar man aktuell aktiekurs dividerat med vinst per aktie. Det man vill veta är alltså om en aktie är köpvärd eller inte.

Beräkningsformel P/E-tal

Beräkningsformel PE Tal

Källa: Aktiekunskap.nu

I räkneexemplet ovan har man alltså räknat på en aktie med ett pris på 50 kr som gjorde en vinst på 5 kr det aktuella året. Enligt denna bräkning kommer det ta 10 år innan man fått tillbaka sin investering förutsatt att vinsten ligger kvar på samma nivå och att företaget väljer att göra utdelning eller alternativt återinvesterar vinsten så att aktievärde ökar.

Hur ska man tolka ett P/E-tal?

P/E-talet kan användas för att följa hur en aktie utvecklas och har rört sig historiskt samt för att värdera det aktuella priset. P/E-talet visar hur högt eller lågt aktien är värderad på marknaden. Om man hittar en aktie som är värderad lågt men som man själv tror på (enligt andra analyser och sin egen kunskap) kan man ha hittat ett guldkorn som kan vara värd en investering för framtida avkastning. Man ska dock komma ihåg att ett P/E-tal endast är ett nyckeltal av många som ofta inkluderas i en aktieanalys. Företag har också möjlighet att justera sin vinst i redovisningen vilket medför att P/E-talet kan förvrängas. Det rekommenderas också att man gör en kassaflödesanalys i samband med att man värderar enligt P/E samt att man väger in andra faktorer eftersom P/E-beräkningen inte tar hänsyn till företagets skuldsättningsgrad. Dessutom kan det anses lika intressant att investera i ett företag med högt eller till och med negativt P/E-värde som lågt. Sammanfattningsvis bör många andra faktorer vägas in för att man på ett rättfärdigt sätt ska kunna tolka ett P/E-tal.