Pantbrev

Om du ska låna pengar för att köpa ny bostad eller ta ytterligare lån i en fastighet du redan äger, kan fastigheten användas som säkerhet för lånet. Pantbrev används som säkerhet om det skulle visa sig att låntagaren inte kan betala tillbaka t.ex. ett bostadslån och att bostadsrätten därför måste säljas. I sådana fall är det först och främst den som har pantbrevet, som får sina pengar tillbaka. Ett pantbrev är alltså en säkerhet för att utlånaren ska få tillbaka sina utlånade pengar.

Lagfart och inteckning

Tre månader efter att du köpt lägenhet, bostadsrätt, hus eller tomt måste du ansöka om lagfart, dvs. att bli laglig ägare av fastigheten. Pantbrevet är ett bevis för att en inteckning av en fastighet gjorts hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning, fd. Inskrivningsmyndigheten. De ansvarar för lagfarter och ärenden som har med inteckning och lagfart att göra, det vill säga pantbrev.

Så här går det till

När en fastighet säljs löser den gamla ägaren in sina lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dem till den nye ägaren som använder pantbreven för sina lån. Ska du ta ett lån för att köpa hus och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet, behövs inget nytt pantbrev. När fastigheten säljs följer pantbrevet med till den nya ägaren. Pantbrevet, som alltid är bundet till en bestämd fastighet och inte kan ändras, är värt ett bestämt belopp inom det pantsatta objektets värde.

Pantbrev som utfärdats lågt ned på skalan, t.ex. inom fastighetens taxeringsvärde (ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde) utgör en större säkerhet än ett pantbrev som är utfärdat för högt, det vill säga nära eller över fastighetens marknadsvärde.

Läs mer om hur Lantmäteriet kan hjälpa dig med pantbrev.

Kostnad för pantbrev

Ett pantbrev kostar 2% av pantbrevsbeloppet. Ska fler än ett pantbrev skapas tillkommer en kostnad på 375 kr. Banker tar ut en administrationsavgift för att utfärda pantbrev och Lantmäteriet tar 375 kronor i expeditionsavgift. Så här räknar du ut kostnaden för pantbrev:

((fastighetens försäljningspris) – (nuvarande pantbrevsbelopp)) x 0,02 = kostnad för pantbrev + administrationsavgifter.

((bostadsrätt för 2 000 000 kr.) – (pantbrev på 1 500 000)) x 0,02 = 10 000 kronor för pantbrev + administrationsavgifter.

Olika typer av pantbrev

Bottenpantbrev

I fall när låntagaren (gäldenär) inte kan återbetala sitt lån och fastigheten måste säljas, prioriteras långivare (borgenär) med pantbrev (bottenpantbrev) framför övriga långivare.

Gravationsbevis

I de fall gravationsbevis avser fastigheter heter det numera fastighetsbevis. Gravationsbeviset innehåller bland annat uppgifter om ägare och eventuella förhållanden som kan belasta egendomen, t.ex. inteckningar och pantbrev. För att långivaren ska veta vilka pantbrev som finns i en bestämd fastighet utfärdas ett gravationsbevis som sammanställer vilka eventuella pantbrev som finns i fastigheten.

Papperpantbrev och datapantbrev

Förr i tiden var pantebrev alltid ett fysiskt dokument men kan idag även utfärdas elektroniskt. Av säkerhetsmässiga skäl kan det vara en bra idé att byta ut fysiska pantbrev mot elektroniska sk. datapantbrev. Både gamla och nya pantbrev finns samlade hos Lantmäteriet.