Rotavdrag

Rotavdrag är en slags skattereduktion för arbeten som utförs i hemmet och innebär avdrag på arbetskostnaden. Det är bara privatpersoner som kan ansöka om rotavdrag och summan uppgår till max. 50 000 kr. per person och år, vilket motsvarar arbetskostnader för 100 000 kr. Det är dock många faktorer som påverkar rotavdragets storlek, exempelvis inkomst, kommunal och statlig skatt samt kommunal fastighetsavgift.

Det är personen som utför rotarbetet som ansöker om ditt avdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Det betyder att rotavdraget är preliminärt och att du får den slutgiltiga skattereduktionen i samband med att skatteverket godkänner din inkomstdeklaration.

Exempel på rotarbete är renovering av badrum, bygga balkong, tvätta fasaden eller montera luftvärmepump. Däremot får du inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Inte heller för om- eller tillbyggnader på ett småhus som är befriat från fastighetsavgift (de första 5 åren). Du får bara rotavdrag för arbetskostnaden, inte för material och resekostnader.

Du hittar fler exempel på rotavdrag här.

ROT och RUT

Rot nämns ofta i kombination med rut och på samma sätt som rot gäller hantverkstjänster gäller rut hushållsnära tjänster. Exempel på hushållstjänster som det går att ansöka om rutavdrag för är barnpassning, rengöring, flyttstädning, fönsterputsning och bekämpning av mossa i trädgården.

Fler exempel på rutarbeten hittar du här.

Du kan max. få 50 000 kr i skatteavdrag per år och det gäller det totala rot- och rutavdraget. Har du redan fått fullt rotavdrag på 50 000 kr för att renovera huset kan du inte ansöka om att få ytterligare 20 000 för flyttstädning. Du kan uppskatta ditt rot- och rutavdrag på skatteverkets hemsida.

Vem kan ansöka om rotavdrag?

För att kunna ansöka om rotavdrag som privatperson ska du uppfylla följande kriterier:

  • Du ska ha varit obegränsat skattningsskyldig under beskattningsåret, dvs. skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet under året som gått.
  • Du ska vara minst 18 år vid beskattningsårets slut.
  • Du ska ha betalat för rotarbetet.
  • Den som gör arbetet får inte vara närstående, dvs. du kan inte få rotavdrag för att din pappa hjälper dig att bygga och du kan heller inte anlita din egna enskilda firma att utföra arbete.
  • Du ska äga bostaden när rotarbetet utförs.
  • Arbetet ska utföras i din bostad och bostaden skall finnas inom EES, dvs. det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vanliga frågor om rotavdrag hittar du på skatteverkets hemsida.

Hur mycket avdrag har jag kvar?

Skatteverket har en tjänst som visar hur mycket rotavdrag du har kvar, det vill säga som du ännu inte har utnyttjat under året. Intyget kan skrivas ut och visas upp till hantverkaren på begäran.
Om arbetet utförs under 2016 men först betalas för i 2017 så räknas rotavdraget på 2017 års kvot.