Rotavdrag

Vad är rotavdrag?

Rotavdrag innebär ett avdrag på skatten i samband med att du anlitar ett företag för renovering eller ombyggnation i ditt hem. Du som privatperson behöver inte tänka på rot då det är Skatteverket som betalar ut rot. Rotavdraget är uppbyggt enligt fakturamodellen, vilket innebär att avdraget görs direkt vid köptillfället på fakturan. Har du anlitat ett företag är det företaget som ansvarar för att ansöka om att få rotavdraget utbetalt. 

Klicka här för tre kostnadsfria offerter från redovisningskonsulter

Hur hög summa kan rotavdraget vara?

Det är bara privatpersoner som kan ansöka om rotavdrag och summan uppgår till högst 50 000 kronor per person och år. Rot och rutavdraget räknas alltid ihop och får högst uppgå till 75 000 kr per år och per person. För att vara berättigad rotavdrag krävs det att du har dragit in skattepengar. Det innebär att den som inte har dragit in skattepengar inte har möjlighet att nyttja rotavdraget. 

Avdraget ger ett avdrag på 30 procent av arbetskostnaden. När du anlitar ett företag som ska utföra exempelvis en renovering kan du beräkna att dra av 30 procent av kostnaden. 


Rotavdrag exempel

Exempel för rotavdrag när du anlitat en hantverkare

Arbetskostnader

= 50 000 kr

Materialkostnader   

= 30 000 kr

ROT-avdrag (30 %) på arbetskostnaden         

= 15 000 kr                                                                                         

Totalt att betala

= 30 000 kr för material + 35 000 kr för arbete

Exempel på rotarbete är renovering av badrum, byggnation av balkong, fasadtvätt eller montera luftvärmepump. Däremot får du inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Inte heller för om- eller tillbyggnader på ett småhus som är befriat från fastighetsavgift (de första 5 åren). Du får bara rotavdrag för arbetskostnaden, inte för material och resekostnader.

Läs mer om vilka regler som gäller vid rotavdrag på Skatteverket


ROT och RUT

Rutavdraget ligger på 50 procent och gäller på hushållsnära tjänster såsom städning, barnpassning, rengöring, flyttstädning och fönsterputsning. Detta innebär att Skatteverket betalar 50 procent av arbetskostnaden när du anställer ett företag för att utföra hushållsnära tjänster. Rutavdraget uppgår till 75 000 kronor per år.  


Vem har rätt till rotavdrag?

För att kunna ansöka om rotavdrag som privatperson ska du uppfylla följande kriterier:

  • Du ska ha varit obegränsat skattningsskyldig under beskattningsåret, det vill säga skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet under året som gått.

  • Du ska vara minst 18 år vid beskattningsårets slut.

  • Du ska ha betalat för rotarbetet.

  • Den som gör arbetet får inte vara närstående. Vilket innebär att du kan inte få rotavdrag om exempelvis din pappa hjälper dig att bygga och du kan heller inte anlita din egna enskilda firma att utföra ett arbete.

  • Du ska äga bostaden när rotarbetet utförs.

  • Arbetet ska utföras i din bostad och bostaden skall finnas inom EES.
     

Hur mycket avdrag har jag kvar?

Skatteverket har en tjänst som visar hur mycket rotavdrag du har kvar, det vill säga som du ännu inte har utnyttjat under året. Intyget kan skrivas ut och visas upp till hantverkaren på begäran

rotavdrag - vad är rotavdrag