Skatteavdrag

Skatteavdrag som arbetsgivare

Skatteavdrag är något som du som arbetsgivare kan göra när du betalar ut ersättning för arbete till en betalningsmottagare med A-skatt. Avdraget blir som en preliminär inkomstskatt som betalas in till Skatteverket för sina anställda eller andra arbetstagare. Du som arbetsgivare måste vid varje löneutbetalning ange hur mycket avdrag för skatt som gjorts för den anställde. En kontrolluppgift ges även vid slutet av året som visar det totala skatteavdraget för hela året.

Hur mycket avdrag ska göras?

För att veta hur mycket du som arbetsgivare ska dra av för dina anställda måste du få reda på deras skattsedel. Denne kan den anställde själv hämta hem på Skatteverket.se.

I vissa fall är det 30 % skatt som ska dras av på den anställdas lön. Detta gäller om:

  • Lönen är en sidoinkomst för den anställda
  • Lönen är ett engångsbelopp
  • Lönen gäller ett korttidsarbete, dvs. kortare tid än en vecka.

Skatteavdrag som privatperson

Som privatperson har du möjlighet att göra avdrag för en rad saker i din inkomstdeklaration. Se hela listan på vad du kan göra avdrag för på Skatteverket.se