Trängselskatt

Bilister måste betala trängselskatt när de kör på speciella sträckor med betalstationer på speciella tidpunkter. Betalstationerna finns i utkanten av innerstäderna i form av kameror som automatiskt registrerar fordonets registreringsskylt när det passerar. Det är först när en bil passerar en betalstation som skatteskyldighet inträder.

Avsikten är att minska trängseln i hårt belastade områden, att förbättra miljön och samtidigt att finansiera ny infrastruktur. Det här görs genom att göra resan dyrare och därmed få en del bilister att samåka, åka kommunalt, ta cykeln eller att resa på andra tider, till exempel senare eller tidigare på dagen.

Vem ska betala trängselskatt?

Skatten ska betalas för bilar som är registrerade i vägtrafikregistret, motsvarande utländskt register eller för fordon som används med stöd av saluvagnslicens. Alla skattepliktiga bilar som passerar en betalstation på de tidpunkter som är avgiftsbelagda, måste betala trängselskatt. Det är ägaren till bilen, vid tidpunkten då bilen passerar betalstationen, som ska betala trängselskatten.

Hur betalas trängselskatten?

Alla registreringar vid betalstationerna som sker under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen och skickas månaden därpå efter till den skattskyldige bilägaren. Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto den sista dagen i följande månad.
Det tillkommer en böter på 500 kr om skatten inte betalas i tid.

Exempel:
Bilen passerar en betalstation i början av januari.
I slutet av januari sammanställer Transportstyrelsen skattebesluten, det vill säga all information om vilka bilar som passerat betalstationen under månaden och som därför ska betala trafikskatt.
I slutet av februari skickas skattebeslutet ut tillsammans med ett inbetalningskort.
Betalningen ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast sista mars.

Både privatpersoner och företag kan registrera autogiro så att trängselskatten dras automatiskt. Transportstyrelsen har både en app och en e-tjänst där det snabbt går att få information om fordonet blivit registrerat vid en betalstation eller vad de olika dygnsbeloppen är för ett bestämt fordon.

Stockholm och Göteborg

Det infördes trängselskatt i Stockholms 2007 och i Göteborg 2013. I takt med att städerna växer, trängseln ökar och vi behöver förbättra framkomligheten, ändras och justeras skatten.

Den 1 januari 2016 ändrades trängselskatten i Stockholm.

  • Trängselskatten höjdes i innerstaden
  • Trängselskatt infördes på Essingeleden
  • Maxbeloppet höjdes

Trängselskatt för utländska fordon

Från och med 1 januari 2015 omfattas även utlandsregistrerade fordon av trängselskatt i både Stockholm och Göteborg. Ägaren till fordonet anses vara den person som är registrerad i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret, eller innehavaren om sådan finns registrerad i det utländska registret.

Det är epass24, som på uppdrag av Transportstyrelsen identifierar, fakturerar och tar emot betalningar från utländska fordonsägaren. Du kan läsa mer om epass24 här.