Utgående balans

Vad är utgående balans?

Utgående balans brukar i räkenskapssammanhang förkortas till UB. Den utgående balansen är totalsumman för tillgångar, skulder och eget kapital vid slutet av redovisningsperioden. Den utågende balansen är presenterad i ett företags balansrapport och visar företagets ekonomiska situation vid en speciell tidpunkt. Summan kan vara antingen plus, minus eller noll, beroende på hur det har gått för företaget.

Vad för funktion fyller den utgående balansen?

Vidare fyller den en viktig funktion eftersom den ger en överblick över företagets skulder och tillgångar. Ofta används den till att jämföra resultat mellan årets början och årets slut. Hur har siffrorna förändrats? Är de bättre eller sämre än i fjol?

Nystartade företag saknar ingående balans och redovisar därmed 0 kronor eftersom de inte tidigare haft varken tillgångar eller skulder. Vid årsslutet finns en utgående balans som representerar balansen vid årets sista dag. Den utgående balansen som redovisats används också som ingående balans i nästkommande års redovisning. Redovisar man en utgående balans på 1 miljon 2015 är 2016s ingående balans därmed 1 miljon.

Vill du läsa mer om vad som syns i en balansräkning? Här kan du läsa om Balansräkning.