Utgående balans

Vad är utgående balans?

Utgående balans innebär den summa av beloppet som finns på tillgångs- och skuldsidan i ett företags balansräkning vid räkenskapsårets sista dag.

Räkenskapsårets slut ger en utgående balans

Den utgående balansen är alltså beloppen på tillgångs- och skuldsidan i en balansräkning i räkenskapsårets slut. Summan av beloppen som finns på tillgångar, skulder och eget kapital vid räkenskapsårets slut är den utgående balansen. Nästkommande räkenskapsår blir den utgående balansen istället den ingående balansen.

Få hjälp med redovisning

Nystartade företags ingående- och utgående balans

För nystartade företag är den ingående balansen alltid noll. Nystartade företag ska alltså inte registrera ingående balans eftersom de inte har en utgående balans från föregående år. Efter första räkenskapsåret finns det en utgående balans som sedan blir nästkommande års ingående balans. 

I balansrapporten visas utgående balans

En balansrapport ger en översikt av ett företags ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Balansrapporten visar företagets tillgångar och skulder i början av året och används ofta för att jämföra vid slutet av året. Rapporten visar även ingående balans, utgående balans samt förändringar i balanskontona.

Få offert for hjälp med balansräkning