Valutakurs

En valutakurs, även kallad växlingskurs, anger hur mycket en valuta är värd i förhållande till en annan valuta. I Sverige, och i många andra länder, anges valutakurser vanligen som en räkneenhet och utifrån den enheten anges hur mycket en utländsk valuta kostar per enhet i den egna valutan, med andra ord hur mycket 1 enhet av den egna valutan värd i den andra valutan. Det här kallas direct quotation eller price quotation och betyder att växelkursen för till exempel Brittiska pund anges som 13,50 i Sverige medan växelkursen för svenska kronor i Storbritannien anges som 0,07.

Köp- och säljkurs

Eftersom valutaaffärer oftast medför en transaktionskostnad är det skillnad mellan köp- och säljkurser för valutor.
Skillnaden mellan kurserna är vanligtvis betydligt större för fysisk växling av sedlar än den är för elektronisk överföring av pengar. Det beror på att det i samband med fysisk valutaväxling nästan alltid uppstår administrativa kostader i form av hanteringen av sedlarna.

Fast eller rörlig kurs

Valutakursen kan antingen vara fast eller rörlig.
En fast växelkurs betyder att två länder har låst kursen mellan deras två valutor på en fast nivå. En rörlig växelkurs betyder att valutakursen ändrar sig helt fritt efter marknadens rörelser. En rörlig växelkurs ändras från dag till dag. Ska du växla pengar innebär en rörlig växelkurs att du ena dagen kan få 100 enheter i en utländsk valuta för dina inväxlade pengar medan du nästa dag riskerar att bara få 80 enheter eller på en bra dag 120 enheter.

Varför ändras valutakursen?

Valutakurser bestäms på valutamarknaden och styrs framförallt av tillgång och efterfrågan på landets valuta. Det finns 4 begrepp som beskriver ett lands valutaförändringar.

  • Depreciering: Valutan sjunker i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.
  • Appreciering: Valutan stiger i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.
  • Devalvering: En valutas officiella växelkurs skrivs ned genom ett politiskt beslut.
  • Revalvering: En valutas officiella växelkurs skrivs upp genom ett politiskt beslut.

Det finns väldigt många olika faktorer som påverkar ett lands valutakurs, bland annat förväntningarna på ett lands ekonomi. Dessa förväntningar påverkas till exempel av politisk osäkerhet och framtida ränteläge. Även utrikeshandel och den ekonomiska tillväxten (BNP) är faktorer som mer eller mindre påverkar valutakursen.