Sök efter din nya revisor hos Ageras

Vi hos Ageras kan hjälpa dig med att hitta en revisor som kan ta sig an just ditt uppdrag. Vare sig du behöver hjälp med bokföringbokslutrevision, årsredovisning eller ekonomisk rådgivning har vi de partners du söker. Vi har både stora och små revisionsbyråer så det är bara upp till dig att välja vilken som passar dig. På så sätt hittar du den revisor som kan hjälpa dig med ditt uppdrag.

Genom att fylla i formuläret på Ageras hemsida kommer du att få upp till 3 olika offerter på de uppdrag du behöver hjälp med. Efter att du fått dina offerter är det bara att välja den revisor som passar dig bäst. Offerterna är inte bindande och du kan låta bli att välja någon av dem om du inte vill. Så snart som du väljer en offert så är du förpliktad att slutföra samarbetet med den revisor du har valt. Om du är nöjd med samarbetet kan du fortsätta att använda dig av samma revisor i framtiden.

Hos Ageras ser vi till att alla partners genomgår en ordentlig kvalitetskontroll innan de blir godkända. Därför kan vi stolt erbjuda kompetenta och kvalitetssäkrade partners för dig. Det finns möjlighet att anlita en revisor för enstaka uppdrag eller att ingå ett långvarigt samarbete om du är nöjd med utförandet av uppdraget. Om du inte är helt nöjd med din nuvarande revisor så är Ageras den perfekta tjänsten för dig att leta efter en ny revisor. Du får möjlighet att jämföra offerter från 3 revisorer och sedan välja den bästa offerten med tanke på både pris och kvalitet. Eftersom revisorerna konkurrerar med varandra för att få dig som kund kommer du att få en offert med bästa möjliga pris.

På samma sätt fungerar det för våra kunder. Vi kvalitetssäkrar alltid våra kunder och tar in så mycket information som möjligt angående dem för att våra partners ska veta att det är kvalitet på uppdragen. Ageras strävar således efter att alla ska vara nöjda efter deras kontakt med oss. Allt i allt kan man säga att det finns fördelar för alla parter som är inblandade. Som kund får du 3 gratis offerter för ditt uppdrag snabbt och enkelt. För dig som partner hittar vi bra och pålitliga kunder.

Vad gör en revisor?

En revisor ser till att ett företags eller en organisations bokföring är i ordning och kan därefter godkänna den. Revisorn genomför härmed en revision av främst verksamhetens ekonomiska transaktioner under den period genomgången gäller.

En revisor kan arbeta med såväl privata företags revisioner som inom kommunal sektor och för ideella organisationer. För att få kalla sig auktoriserad revisor krävs godkännande av Revisorsnämnden. Vem som helst kan dock kalla sig revisor och erbjuda sina tjänster till den som så önskar. En icke auktoriserad revisor kallas lekmannarevisor. En revisor som inte är auktoriserad har vissa begränsningar i vilka uppdrag han eller hon får ta. Större aktiebolag och andra företag med omfattande finansiell verksamhet måste enligt lag anlita en auktoriserad revisor.

Ska du anlita en revisor du inte känner till sedan förut är en auktoriserad revisor ett tryggare alternativ, även för dig som driver enskild firma eller mindre bolag.

Måste företag anlita en revisor?

Nej, alla firmor och bolag behöver inte använda sig av en revisor för att göra sin bokföring och få den godkänd. Sedan 2010 har den så kallade revisionsplikten tagits bort för enskilda firmor, mindre aktiebolag och andra verksamheter av begränsad omfattning. De bolag som har möjlighet att avstå revisor måste ändå upprätta årsredovisning och självklart se till att bokföringen är korrekt. Många har därför även efter 2010 valt att behålla sin revisor eller anlita en revisor för sin revision.

Många uppgifter för en revisor

En revisor sysslar inte bara med att sitta begravd i tabeller och siffror på dagarna. Inte minst för auktoriserade revisorer med större kunder är kundmöten och verksamhetsbesök viktiga delar. För att revisorn ska kunna sätta sig in i sin klients verksamhet på djupet och därmed lättare kunna utföra sitt uppdrag krävs tät kontakt och kontinuerliga möten mellan revisorn och uppdragsgivaren.

Inför mötena krävs ofta också förberedelser i form av inläsning av bakgrundsinformation och bolagets aktuella beslut som rör bokföringen och revisionen. En revisors vardag är alltså mer varierande än man i förstone kan tro.

Revisionen är mer än ett nödvändigt ont

Revisorns arbete med ett företags eller annan kunds revision är visserligen viktigt för att bokföringen ska bli korrekt. Men det finns många andra skäl att låta en revisor genomföra en ordentlig revision. Inte minst för andra bolag och potentiella kunder blir en väl genomförd revision och utförligt presenterad årsredovisning en trovärdighetsfråga. Revisorn bidrar därmed också till att marknadsföra kunden genom att visa på verksamhetens ekonomi och affärer på ett förtroendefullt vis.

En bra revisor är guld värd

Oavsett om du driver ett litet enmansföretag eller ansvarar för ett större bolag finns det all anledning att vara noggrann i valet av revisor. En bra revisor kan nämligen hjälpa dig på många sätt. Utöver den grundläggande hjälpen med revision och bokföring erbjuder många revisorer utbildning i ekonomifrågor och kan vara en bra länk till myndigheter och andra aktörer. Dessutom ser en erfaren och engagerad revisor till att bidra med sin kompetens som bollplank om du behöver råd eller konsultation kring din verksamhets ekonomiska beslut.