Att driva företag kan vara något av det roligaste som finns. Att se sin idé bli verklighet och få se sin verksamhet växa för varje dag som går. Men i takt med att ens företag växer kan det också bli läge att behöva ta in hjälp från fler personer, och kanske till och med ta in en kompanjon. För att två plus två i ditt fall ska blir tre är det en del praktiska delar som kan vara bra att tänka på. Därför har vi satt ihop en enkel checklista på de saker som experter rekommenderar att du har i åtanke när du tar in en kompanjon i din verksamhet.

1 - Dela samma uppfattning och mål

Det kan kännas som en självklarhet men det tål att upprepas att man bör diskutera igenom affärsplanen, framtida mål och visioner samt gå igenom finanserna innan man beslutar om att gå samman. Även om man klickar som personer är det otroligt viktigt att man har en gemensam tanke om företagets nuvarande situation samt framtidsutsikter. Att dela samma uppfattning om hur man vill driva och utveckla verksamheten kan ses som en grundförutsättning innan man tittar vidare på avtal och andra administrativa detaljer.

2 – Skriv ett avtal

Nästa steg är att få ner allt på papper. Även om det kan låta negativt kan scenarion som just nu känns långt borta kan snabbt bli verklighet. Se till att skriva ett avtal med varandra. Det finns många mallar på kompanjonsavtal och ägaravtal som ni kan inspireras av och vi rekommenderar att minst inkludera följande punkter:

 • Hur ska ansvaret fördelas
  Kom ihåg att valet av företagsform ni bedriver innebär skyldigheter och ansvar gentemot varandra. I ett handelsbolag till exempel har ägarna alltid personligt och solidariskt ansvar mot utomstående personer som inte kan avtalas bort.
 • Ersättning och förmåner
  Denna punkt kan ta upp på vilka grunder ert enskilda arbete ska belönas och om skillnad i arbetsbörda också ska innebära skillnad i lön till exempel.
 • Delägarnas långsiktiga planer
  Det är viktigt att ni också får ner era gemensamma planer för bolaget på papper som referenspunkt.
 • Ägarkapital – aktiekapital
  Innebär det nya ägandet en förändring i ägarkapital och aktier ska dessa också bestämmas om. Verksamt.se har en detaljerad guide för hur du går tillväga gällande förändring i aktiekapital och försäljning av aktier som du kan ta del av här.
 • Vad händer med företaget om vi inte kan komma överens längre
  Det är också bra att från början skriva ned vad som händer ifall ni i framtiden inte skulle komma överens längre om hur ni vill bedriva verksamheten.
 • Regler on konkurrens
  Vi rekommenderar också att ni inkluderar en konkurrensklausul som förhindrar att kompanjoner kan bedriva annan verksamhet som konkurrerar med bolaget som även kan gälla efter att avtalet upphört.
 • Villkor vid delägares skilsmässa
  Om en kompanjon är gift behöver du vara medveten om hur giftorätten fungerar i en skilsmässosituation. Om inget annat är avtalat är grundregeln att kompanjonens make eller maka har rätt till halva kompanjonens innehav vid en skilsmässa.
 • Avtalsbrott och skadestånd
  Som i andra avtal bör det finnas med bestämmelser om vad som händer om en part inte följer avtalet.
 • Avtalstid
  Till sist kan ni inkludera för hur lång tid avtalet gäller.

3 – Byte av företagsform?

Nästa punkt att fundera över är ifall det nya gemensamma ägandet innebär att ett företagsformsbyte kan bli aktuellt. I takt med att ett företag växer och får in nytt ägarkapital till exempel, kan det möjliggöra ett företagsformsbyte. Du kan läsa vår tidigare artikel om hur du ombildar en Enskild Firma till Aktiebolag här. Läs även vidare om de olika företagsformerna här för att se vilken form som passar din och din kompanjons framtidsutsikter: Aktiebolag, Handelsbolag, Kommanditbolag, Ekonomisk Förening och Enskild Firma.

4 – Registrera en ny person som ägare

Till sist gäller det att registrera din kompanjon som ny ägare. Du hittar mer information om hur ni registrerar en ny ägare på verksamt.se genom denna länk. Stort lycka till med er verksamhet! 

Innehåll

Få 3 offerter