Ekonomisk förening - Förklaring och definition

En ekonomisk förening bedriver ekonomisk verksamhet som medlemmarna i föreningen delar i och nyttjar. 

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening ska främja alla medlemmars ekonomiska intressen. Vilket betyder att medlemmarna får ett ekonomiskt utbyte av att vara medlemmar i föreningen. Ett ekonomiskt utbyte kan exempelvis innebära anställning, sänkta kostnader eller ett mer förmånligt pris. Det kan också innebära andra intressen än ekonomiska som andra förmåner. Bostadsrättsföreningar är till exempel en ekonomisk förening.

Få tre gratis offerter

Vad krävs för en ekonomisk förening?

  • Driva en ekonomisk verksamhet
  • Främja medlemmarnas ekonomi
  • Ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar
  • Ha en styrelse om minst 3 personer
  • Vara öppen och inte vägra ta in en medlem som uppfyller kraven i medlemskapsstadgarna enligt principen om öppet medlemskap
  • Ha en årsstämma där varje medlem har en röst
  • Ha en revisor
  • Upprätta årsredovisningar även om ingen eller liten verksamhet bedrivs inom föreningen (ekonomiska föreningar har bokföringsskyldighet)

Hur bildas en ekonomisk förening?

När den ekonomiska reningen har grundats behöver du registrera den hos Bolagsverket, därefter blir föreningen en så kallad juridisk person. En juridisk person kan bland annat ha anställda, teckna avtal och ägandeskap. I samband med registrering hos Bolagsverket ges ett organisationsnummer och detta nummer bör stå på företagets fakturor, brev och annat.

Få tre gratis offerter

Hur beskattas en ekonomisk förening?

Vinsten i en ekonomisk förening beskattas enligt bolagsskatteregler. Anställda i föreningen som får lön beskattas på samma sätt som övriga anställda. Ekonomiska föreningar kan likt andra företagsformer också göra en vinstutdelning som kallas för överskottsutdelning. Den vanligaste formen av överskottsutdelning i en ekonomisk förening är utdelning eller insatsutdelning genom gottgörelse till medlemmarna vars ersättning då beror på deras deltagande.

Ekonomisk förening hjälp 

Det kan vara bra att ibland få hjälp och rådgivning av en utomstående expert. Hos Ageras matchas du ihop med specialister inom valt område som kan hjälpa dig och din ekonomiska förening utifrån dina behov. Det kan till exempel vara frågor gällande registrering men även skattefrågor. 

Få tre gratis offerter