Bolagsbildning i Göteborg

Nyföretagandet i Göteborgsregionen har nästan fördubblats på tio år. Under 2014 var det 7849 nya företag som startades i Göteborgsregionen. Är det dags även för dig att ta steget till att bli företagare? I så fall kan det vara smart att ta en titt på vår lilla guide till bolagsbildning i Göteborg.

 

Ta hjälp med bolagsbildning i Göteborg

Om man har funderat på att starta eget och det är dags för bolagsbildning i Göteborg så kanske man har många frågor om allt ifrån vilken företagsform man ska välja till hur man ska registrera sitt företag. Det finns också en hel del att tänka på när det gäller företagets finansiering. Bolagsbildning i Göteborg är ett stort område och det är inte lätt att sköta allt på egen hand. Det är mycket papper som ska läsas och fyllas i, flera myndigheter att ta kontakt med och en hel del siffror att räkna på. Ett tips är därför att redan från början knyta till sig en revisionsbyrå i Göteborg för hjälp med bolagsbildning i Göteborg. Då får man en pålitlig och professionell guidning i den svåra konsten att bilda ett företag. Det finns också en fördel med att anlita en revisionsbyrå för bistånd med bolagsbildning eftersom man då också har etablerat en kontakt med en redovisningskonsult som man sedan kan anlita även för andra ekonomiska tjänster till företaget. Även om revisionsplikten idag är avskaffad för de flesta företag så har man ändå stor nytta i att knyta till sig en revisionsbyrå i Göteborg, från bolagsbildning i Göteborg, vidare under hela företagets livstid och fram tills likvidation av företaget.

 

Bolagsbildning i Göteborg kan vara en tidskrävande process

En del företagare anser att bolagsbildning i Göteborg är en snårig och tidskrävande process. Exakt hur processen går till skiljer sig åt beroende på vilken typ av företag som man vill starta och vilken företagsform man ska driva företaget i. Man brukar också skilja mellan nybildning respektive lagerbolag. Man kan nämligen antingen köpa ett färdigt bolag som redan är registrerat och har ett organisationsnummer. Detta kallas för lagerbolag och är en smart sak för att kunna sätta igång med företagets verksamhet i stort sett omgående. Alternativet till att köpa ett lagerbolag är nyregistrering eller nybildning. Det innebär att man vid en bolagsbildning i Göteborg startar ett helt nytt bolag och ansöker om organisationsnummer för företaget. När man tänker starta företag via bolagsbildning i Göteborg så måste man dock inte enbart välja mellan nybildning och att köpa lagerbolag. Man måste också fundera över vilken företagsform man ska driva företaget i. Enskild firma och aktiebolag är de vanligaste företagsformerna, men det finns också exempelvis handelsbolag och kommanditbolag, liksom kooperativ och ekonomiska föreningar. Alla företagsformer har sina särdrag och sina fördelar och nackdelar. Vid bolagsbildning i Göteborg kan det därför löna sig att ta hjälp av en revisionsbyrå för att diskutera detta och få råd vid valet av företagsform. Andra saker man kan få hjälp med av en revisionsbyrå i Göteborg när det är dags för bolagsbildning i Göteborg är exempelvis upprättande av juridiska handlingar, som kompanjonavtal, liksom analys av finansieringsbehov.

 

Bolagsbildning utomlands

Kanske vill man inte bara göra en bolagsbildning i Göteborg utan man kanske också har sikte på något annat land eller att utöka företagets befintliga verksamhet utomlands. För den företagare där det är aktuellt med bolagsbildning utomlands är det också smart att ta kontakt med en revisionsbyrå eftersom de kan guida företaget genom hela processen med en företagsetablering utomlands. Tvärtom är det kanske också så att det är ett utländskt företag som vill etablera sig i Sverige och då kan det vara intressant för det utländska företaget med en bolagsbildning i Göteborg och även i dessa fall kan alltså en revisionsbyrå i Göteborg vara behjälplig.