Bolagsbildning i Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och därmed en av Sveriges fyra storstäder. Uppsala är en av Sveriges ledande näringslivskommuner och även en attraktiv plats för nyetableringar. Antalet nystartade företag stiger stadigt. Kommunen är också starkt växande. Idag bor mer än 200 000 invånare i staden. Uppsala har en stark entreprenörsanda, ett expansivt näringsliv och en stark tillväxt. Dessutom ligger staden i en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

 

Många fördelar med bolagsbildning i Uppsala

Det är alltså inte särskilt konstigt att bolagsbildning i Uppsala är så hett. Uppsala har också många fördelar för den som vill starta och driva företag. Där finns Uppsala universitet liksom Sveriges lantbruksuniversitet som båda förmedlar kunskap och har en världsledande forskning. Där finns också många offentliga arbetsgivare, så som Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och landstinget, vilket bidrar till en stabilitet i näringslivet och som också gör regionen mindre känslig för konjunktursvängningar än andra regioner i Sverige som är beroende av privata näringsidkare. Kommunikationerna är också väldigt goda. Uppsala ligger i direkt anslutning till E4:an. Det är 38 kilometer till Arlanda flygplats och 67 km till Stockholm. Bättre läge kan knappast en stad ha, så man kan verkligen förstå varför det är så populärt med bolagsbildning i Uppsala.

 

Ta hjälp inför bolagsbildning i Uppsala

Att starta eget är dock inte det lättaste i ett byråkratiskt land som Sverige. Det finns många regler att hålla reda på och det krävs mycket pappersarbete innan företaget är registrerat och klart. Därför är det bra att ta hjälp inför bolagsbildning i Uppsala. I en så pass stor stad som Uppsala finns det många revisionsbyråer som gärna ställer upp med sin erfarenhet av bolagsbildning i Uppsala. Genom att knyta an en revisionsbyrå i Uppsala till sitt företag kan man få hjälp med allt som rör bolagsbildning i Uppsala, från att fylla i blanketter, skapa affärsplan och budget till att skriva kompanjonavtal och sköta kontakterna med Bolagsverket.

 

Kostnader för bolagsbildning i Uppsala

Många blivande företagare ställer frågan huruvida kostnader för bolagsbildning i Uppsala är avdragsgilla eller inte. Generellt sett kan man utgå från att kostnader för att bilda och registrera ett företag inte är avdragsgilla. Dit hör bland annat registreringsavgifter till Bolagsverket, avgifter för att köpa ett lagerbolag samt arvoden till revisionsbyråer och advokater. Kostnader för bolagsbildning i Uppsala är alltså inte avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen och moms som avser kostnader för bolagsbildning i Uppsala är inte heller avdragsgill varken som ingående moms eller som en kostnad i inkomstdeklarationen. När man funderar på bolagsbildning i Uppsala så är däremot många andra kostnader avdragsgilla fram tills företagsstarten. Man får nämligen avdragsrätt för de utgifter som skulle ha varit avdragsgilla om de hade uppkommit efter företagsstarten. Man får då dra av utgifter från och med kalenderåret innan man genomförde en bolagsbildning i Uppsala. Det innebär bland annat att man får avdrag för det material man införskaffat före företagsstarten. Om man har ett ingångslager och ingångsinventarier för man också ta med dessa in i näringsverksamheten när man genomför en bolagsbildning i Uppsala.