Alternativkostnad

Vad är alternativkostnad?

Alternativkostnad, brukar användas som begrepp för att förklara kostanden för ett företag att välja ett alternativ över ett annat tillgängligt alternativ. Med andra ord är alternativkostnaden den intäkt som man går miste om när man inte väljer just det alternativet. Alternativkostnaden är alltså en fiktiv kostnad eftersom den endast är en kalkylering för potentiella intäkter i framtiden. Man brukar använda begreppet när man pratar om olika handlingsalternativ för företag, men även i vardagen för privatpersoner.

Exempel på alternativkostnad

Tänk dig att ett företag står inför ett val mellan två handlingsalternativ:

  1. Investera en stor summa pengar i ett projekt
  2. Placera pengarna i en obligation som ger en fast ränta

Om företaget väljer att ta handlingsalternativ 1, att investera pengarna i projektet, blir alternativkostnaden den räntan som man hade fått om man valt handlingsalternativ 2.

Ageras plattform är en marknadsplats för företagare som söker redovisningstjänster. Vi utgår från dina förutsättningar och matchar dig med en redovisningskonsult eller revisor. Tjänsten är kostnadsfri för dig som entreprenör eller företagsledare. 

Fyll i vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig för nästa steg i processen

När använder man sig av alternativkostnad?

Man brukar som sagt använda sig av begreppet alternativkostnad när man står inför flera olika handlingsalternativ. Att göra en alternativkostnadsberäkning kan förenkla beslutet för ett företag som till exempel står inför flera olika alternativ för hur de ska spendera sina pengar.

Konceptet kan som sagt även användas i andra sammanhang för både privatpersoner och företag. Om du själv har en summa pengar som du inte bestämt dig för vad du ska göra med kan du göra en enkel alternativkostandsberäkning och jämföra de olika alternativen. Kanske har du som alternativ att sätta in dem på banken för x % i ränta eller investera dem i din kompis projekt med x % i potentiell avkastning till exempel. Man kan också exemplifiera konceptet i den tid som går förlorad när du behöver arbeta för att få lön. Alternativkostnaden för lönen är då den förlorade tiden som du hade kunnat investera i att umgås med dina vänner, göra annat arbete eller någon fritidsaktivitet till exempel.

Ett känt alternativkostnadsexempel

Konceptet om alternativkostnad kan vid första anblick verka enkelt, men det kan också bli krångligt när man blandar in flera alternativ. Ett känt exempel från år 2005 som tagits upp i en nationalekonomibok är det som, i lite omskriven form, står förklarat nedan. I studien som exemplet är grundat på lät man 200 doktorander i nationalekonomi svara på frågan i exemplet och endast 21,6 % av de svarande lyckades svara rätt. Låt nu se om du kan gissa rätt!

Exempel:

  • Erik har vunnit en gratisbiljett till en Eric Clapton-konsert som han inte kan sälja
  • Bob Dylan spelar dock samma kväll som Clapton-konserten
  • Om Erik inte hade stått inför två olika alternativ hade Dylan-konserten skulle varit den aktivitet han skulle välja att göra
  • Biljetter till Dylan-konserten kostar $40 men Erik skulle närhelst vara villig att betala $50 för att se Dylan

Frågan till detta dilemma lyder: Vad är Eriks alternativkostnad för att se Eric Clapton?

  1. $0
  2. $10
  3. $40
  4. $50

Rätt svar är alternativ 2. Eriks nytta av Bob Dylan-konserten är $10 eftersom han tycker den är värd $50 men behöver bara betala $40. Denna nytta ger Erik upp genom att gå på Eric Clapton-konserten. Valet om Erik ska gå och se Eric Clapton eller Bob Dylan beror alltså på vilken nytta han tycker Eric Clapton ger. Om nyttan av Clapton är mer än $10 ska han välja den konserten, annars bör han välja Dylan.