Ränta

Ränta kan både vara en intäkt och en kostnad. Måste du låna pengar av banken betalar du en extra avgift varje månad som tack för lånet. Har du däremot pengar till övers kan du sätta in dem på banken och få ränta i utbyte mot att du sparar pengarna hos banken.

Räntan som du betalar för att låna pengar av banken, även kallad utlåningsränta, är högre än den ränta du får för dina pengar på ett bankkonto. Räntan som du får av banken, även kallad inlåningsränta, anges oftast i procent och innebär att du får en viss procent i ränta på det kapital som du har satt in på banken. Den här ersättningen kallas för räntesats.

Exempel
Har du 1000 kr på bankkontot och räntan är 3% får du 30 kronor om året av banken.

Ränta på bolån

Det lån som du tar när du ska köpa, eller renovera, bostad kallas för bolån. Bolånet består av bottenlån, topplån och kontantinsats. Bottenlånet, som också kallas för hypotekslån, är den största delen av lånet och brukar utgöra omkring 80-90% av bostadens pris. Bottenlånet har lägre ränta än topplånet och lånetiden ligger ofta på mellan 25-40 år. 

På 80-talet var det inte ovanligt att boräntan låg över 10-12%. 2015 hade Sverige för första gången en negativ reporänta på -0,35 % och i dag är bolåneräntorna avsevärt lägre. Beroende på typ av lån och bank är det inte ovanligt med räntor på omkring 0,5 – 1 %.  Få en översikt och jämför olika bankers aktuella bolåneräntor här.

Fast eller rörlig ränta?

Rörlig ränta innebär att räntesatsen påverkas av marknadsräntan och kommer att röra sig upp och ned under din lånetid. Motsatsen till rörlig ränta är fast ränta som innebär att räntan är den samma under till exempel 2 eller 5 år.

Det kan vara svårt att avgöra om man ska ha fast eller rörlig ränta. Generellt sett säger man att om du tror att räntorna kommer att vara fortsatt låga, ska du välja en rörlig ränta. Om du däremot misstänker att räntorna kommer att stiga, ska du välja en fast ränta. Den rörliga räntan är lägre än den fasta men innebär en större risk eftersom du inte riktigt vet hur marknaden utvecklar sig och om din ränta, och därmed betalning, ökar.

Vad är amortering?

Vid avbetalning på en skuld betalas både ränta och amortering till banken. Amortering är den summa som dras av på skulden, till skillnad från räntan som är en avgift till banken som tack för lånet.

De vanligaste typerna av amortering är amorteringsfritt lån, rak amortering och annuitetslån.

  • Vid ett amorteringsfritt lån görs inga avbetalningar utan hela skulden betalas vid löptidens slut.
  • Rak amortering innebär att amorteringsdelen är den samma, det vill säga samma summa amorteras vid varje tillfälle. Summan att betala minskar med tiden allteftersom lånet minskar och räntan blir lägre.
  • Annuitet innebär att samma belopp för både amorteringsdel och ränta betalas vid varje tillfälle. Allteftersom lånet minskar och räntan blir lägre stiger amorteringsdelen och du amorterar mer och mer på lånet.

Vad är ränta på ränta?

När du investerar arbetar räntan till din fördel. Ränta på ränta betyder att du låter den intjänade räntan fortsatt vara en del av investeringsbeloppet, så att du med tiden tjänar ränta på tidigare räntor.

Exempel
Du har 10 000 kr på bankkontot och får 4 % i ränta, det vill säga 400 kr.
Efter första året har du 10 400 kr.
Andra året får du inte bara ränta på 10 000 kr utan på 10 400 kr vilket blir 416 kr.
Efter andra året har du 10 816 kr.

Här kan du se tre små filmer om ränta på ränta från Göteborgs Universitet