Anteckningsskyldighet

De som har en hobby med inkomster och utgifter ska deklarera dessa. Hobbyutövare har också en så kallad anteckningsskyldighet som innebär att man måste spara anteckningar, kvitton och räkningar för sin hobbyverksamhet. Anledningen är att det ska vara möjligt att göra en kontroll av deklarationen. Dessa handlingar ska sparas i minst sex år efter inkomståret.

Överskott i sin hobbyverksamhet deklareras i inkomstdeklarationen på blankett T2. Om du har underskott i din verksamhet behöver du dock inte deklarera det. Anledningen till varför du är skyldig till att spara anteckningar, kvitton och liknande handlingar även fast du fått underskott och därför inte deklarerar är för att vid ett senare tillfälle kunna visa att du har rätt att göra avdrag för underskott under kommande år.

Eventuellt underskott i en hobbyverksamhet får nämligen inte dras av mot någon annan inkomst. Däremot så får du spara underskottet och dra av det mot eventuellt överskott de kommande fem åren. Detta gäller endast underskott och överskott som kommer från samma hobbyverksamhet.

Du kan läsa mer om skillnaden mellan hobby- och näringsverksamhet här: Så redovisar du i din hobbyverksamhet!