Avkastning

Vad är avkastning?

När man pratar om avkastning pratar man ofta om hur stor vinst man fått i förhållande till sin kapitalinsats över tid. Därför är avkastning ett lönsamhetsmått. Positiv avkastning är den summan som en tillgång ökat med från en tidpunkt till en annan.

Det finns flera olika varianter av avkastningsnyckeltal. Några av dessa har vi gjort en kort sammanfattning av här nedan.  

Engelsk översättning: Yield

Avkastning på investering

Detta nyckeltal kallas används för att värdera en investering. Det används också ofta för att jämföra flera olika investeringsalternativ. Som regel bör man inte acceptera en investering som har en negativ avkastning på investering. Det betyder att om man jämför olika alternativ bör man välja den med högst värde. Nyckeltalet är populärt i och med sin enkelhet och flexibilitet då man kan välja vilja intäkter och kostnader man väljer att inkludera. Men just flexibiliteten är också en nackdel då många beräknar nyckeltalet på många olika sätt.

Formel: Avkastning på investering = Nettovinst ÷ Investeringens kostnad

Engelsk översättning: Return on Investment (ROI)

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital visar hur stor avkastning företaget har på det egna kapitalet som ägarna har satt in i verksamheten. Avkastningen på det egna kapitalet bör eftersträvas att vara större än bankräntan då den också ska täcka den risk verksamheten har.

Formel: Avkastning på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital

Engelsk översättning: Return on Equity (ROE)

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital visar hur stor avkastningen på de totala tillgångarna i ett företag är. Det visar hur effektivt ett bolag är oberoende av hur kapitalet är finansierat (om inte de finansiella kostnaderna räknas med).

Formel: Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Totalt kapital

Engelsk översättning: Return on Assets (ROA)

Vad är en bra avkastning?

Om man kollar på börsen historiskt sett brukar 7 procent vara den genomsnittliga avkastningen. Vad som är en bra avkastning varierar beroende hur börsen ser ut, generellt sett brukar investerare jämföra sig med hur börsen har gått. Om börsen har gått upp 4 procent under en viss period, och man har haft en avkastning på 10 procent kan man påstå att man har haft en bra avkastning. På lång sikt bör du sikta på en avkastning på 7 procent. 

Vad är skillnaden mellan avkastning och ränta?

Begreppen har i stort sett samma innebörd. Generellt sett pratar man dock om avkasting när det är en investering och ränta när man sparar pengar på ett sparkonto. Eftersom risken oftast är högre i en investering än om man har pengar på ett sparkonto med ränta får man oftast högre avkastning av investingar.

Ränta-på-ränta effekten

Ränta-på-ränta-effekten kallas fenomenet som innebär att du inte bara får avkastning på ditt insatta kapital, utan också på avkastningen/räntan du redan har fått. Du får alltså ränta på både startkapitalet och avkastningen/räntan. Fenomenet är inte helt lätt att förklara med ord och därför kommer några exempel nedan. Begreppen är centralt när man introducerar börsens fördelar för de som inte kan så mycket om investeringar och avkastning. Effekten gäller oavsett om du investerar i aktier, fonder eller bara har pengarna på ett sparkonto med ränta.

Ränta-på-ränta exempel och uträkning 

Här är ett exempel på ränta-på-ränta effekten med en avkastning på 7 procent, som alltså är den genomsnittliga avkastningen på börsen. Det sker endast en insättning på 100 000 kr och sedan växer pengarna endast med avkasningen.

Ränta-på-ränta effekten
 År   Insatt kapital Kronor vid årets början Ränta/Avkastning Kronor vid årets slut
1 50000 kr 50000 kr 50000*0,07=3500 53500 kr
2 0 53500 kr 53500*0,07=3745 57245 kr
3 0 57245 kr 53500*0,07=4020 61252 kr
4 0 61252 kr 61252*0,07=4288 65540 kr
5 0 65540 kr 65540*0,07=4588 70128 kr

10

0 91923 kr 91923*0,07=6435 98358 kr
20 0 180826 kr 180826*0,07=12658 193484 kr
50 0 1376496 kr 1376496*0,07=96354 1472851 kr