FIFO

Vid slutet av ett räkenskapsår görs en varulagervärdering där lagret helt enkelt inventeras och värderas. Vid en sådan värdering kan man följa olika principer och metoder. Två vanliga metoder är LIFO (Last-In-First-Out) och FIFO (First-In-First-Out). Du kan läsa mer om LIFO genom att klicka här.

FIFO, på svenska först-in-förs-ut, betyder att den varan som tillverkats eller köpts in först också anses förbrukas/säljas först. Man kan med denna metod därför anta att de varor som finns i lagret vid räkenskapsårets slut är de som senast köpts in i och med att de äldsta varorna är de som säljs först. Denna metod är den vanligaste av de två olika metoderna i Sverige.

Metoden används vid varulagervärdering när man till exempel ska definiera värdet av lagrade varor av samma slag men som köpts in vid olika tidpunkter under året. Det kan till exempel vara så att inköpspriset för samma slags vara varierat under året och att man därför har svårt att veta hur man ska besluta värdet av de varor som är kvar i lagret. Om man använder sig av FIFO-metoden antar man att de varor som köpts in först också sålts först. Därför görs man alltså sina beräkningar efter denna princip.

Räkneexempel

Ett företag som säljer kontorspennor har gjort följande inköp av samma slags kontorspenna under räkenskapsåret:

INKÖP

Februari                               500 pennboxar á 20 kr

Maj                                       500 pennboxar á 20 kr

Augusti                                 500 pennboxar á 20 kr

November                            500 pennboxar á 23 kr

Samtidigt har försäljningen under räkenskapsåret uppgått till 1 200 sålda pennboxar.

Om vi antar att företaget inte hade denna vara i lager innan räkenskapsåret började har de alltså 800 pennboxar kvar i lagret vid årets slut (500 + 500 + 500 + 500 – 1 200 = 800).

Med FIFO-metoden värderas de lagrade pennboxarna enligt följande:

500 stycken pennboxar inköpta i november till ett totalt värde av 500 x 23 = 11 557 kr

300 stycken pennboxar inköpta i augusti till ett totalt värde av 300 x 20 = 6 000 kr

Totalt har de 500 + 300 = 800 stycken lagrade pennboxarna ett värde av 11 557 + 6 000 = 17 557 kr