LIFO

Vid slutet av ett räkenskapsår görs en varulagervärdering där lagret helt enkelt inventeras och värderas. Vid en sådan värdering kan man följa olika principer och metoder. Två vanliga metoder är LIFO (Last-In-First-Out) och FIFO (First-In-First-Out). Du kan läsa mer om FIFO genom att klicka här.

LIFO, på svenska sist-in-först-ut betyder att den varan som tillverkats eller köpts in sist anses förbrukas/säljas först. Denna metod är väldigt ovanlig i Sverige men mer vanlig i till exempel USA och Östeuropa. Metoden används vanligtvis för produkter som inte har något bäst-före-datum och då man tillverkar eller köper in i stora volymer.

Exempel: Ett företag har tidigare köpt in varor till en kostnad av 20kr och säljer dessa för 40 kr. Om kostnaden för dessa varor går upp till 25 kr men man behåller försäljningspriset på 40 kr gör man i realiteten en lägre vinst för de nya inköpta varorna i och med att kostnaderna är högre. Om man dock använder sig av LIFO metoden för sin varulagervärdering innebär detta att man fortfarande beräknar de lagrade varornas värde vid en kostnad på 20 kr, vilket i sin tur innebär en lägre varulagervärdering än vad man har i realiteten. Detta innebär att det kan finnas skattemässiga fördelar med LIFO som varulagervärderingsmetod

De är gratis och icke bindande