LIFO

Vid slutet av ett räkenskapsår görs en varulagervärdering där lagret helt enkelt inventeras och värderas. Vid en sådan värdering kan man följa olika principer och metoder. Två vanliga metoder är LIFO (Last-In-First-Out) och FIFO (First-In-First-Out). Du kan läsa mer om FIFO genom att klicka här.

Behöver du hjälp med bokföring av lagervärde? Kontakta oss så hittar vi en specialist som kan hjälpa dig: 

Hitta specialiserad redovisningskonsult

LIFO, på svenska sist-in-först-ut betyder att den varan som tillverkats eller köpts in sist anses förbrukas/säljas först. Denna metod är väldigt ovanlig i Sverige men mer vanlig i till exempel USA och Östeuropa. Metoden används vanligtvis för produkter som inte har något bäst-före-datum och då man tillverkar eller köper in i stora volymer.

Exempel: Ett företag köper in varor till en kostnad av 20 kr och säljer dessa för 40 kr. Om kostnaden för dessa varor ökar till 25 kr samtidigt som man behåller försäljningspriset på 40 kr gör man i realiteten en lägre vinst för de nya inköpta varorna i och med att kostnaderna är högre. Om man använder sig av LIFO metoden för sin varulagervärdering innebär det dock att man beräknar lagrets värde utifrån de varorna man köpte först, vilka hade ett pris på 20 kr, vilket i sin tur innebär en lägre varulagervärdering än vad man har i realiteten. Detta innebär att det kan finnas skattemässiga fördelar med LIFO som värderingsmetod.