Företagsförvärv

Ett företagsförvärv innebär att ett företag eller affärsrörelse köps upp av en annan part. Det företaget som köps upp brukar även kallas för målföretag. Det allra vanligaste är att det är ett annat företag eller juridisk person som köper upp företaget men det kan också vara en privatperson, eller så kallad fysisk person, som gör uppköpet.

Olika förvärvningssätt

Det finns främst två olika sätt som man kan köpa upp ett företag på. Det första alternativet är att köpa upp hela företaget i sin helhet, vilket bland annat innebär att köparen övertar alla tidigare rättigheter och skyldigheter för verksamheten. Det andra alternativet är att endast köpa företagets verksamhet, vilket brukar kallas för inkråmsöverlåtelse. I en sådan överlåtelse inkluderas oftast lager, maskiner och kundregister etc. Det kan vara bra att i en sådan överlåtelse ha extra bra koll på vad som verkligen sälj och vad som behålls av ägarna.

De olika faserna

Man brukar prata om att ett företagsförvärv har tre olika faser: strategifasen, transaktionsfasen samt integrationsfasen. I strategifasen förbereder sig de olika parterna på olika håll med planering, strategisk analys samt eventuellt sökande av målföretag. I transaktionsfasen gör man vanligtvis en företagsvärdering, man pratar om grunderna till avtalet där man samtalar och kommer överens om vad som ska ingå i detta och till vilket pris det ska säljas. Slutligen, när köpare och säljare har kommit överens om ingått avtal med varandra börjar integrationsfasen där de olika organisationerna samordnas.