Franchise

Vad är en franchise?

En franchise är alltså en form av affärsmodell där ett företag (franchisegivaren) lånar ut sitt affärskoncept och varumärke till en eller flera andra företag (franchisetagare) mot en ersättning. Denna affärsmodell är väldigt vanlig i framför allt USA men det finns många kända exempel även i Sverige. Några utav dessa är listade här nedan:

  • Itrim
  • Kahls The & Kaffehandel AB
  • Securitas Direct Sverige AB
  • Make Up Store
  • Reitan Convenience Sweden AB – som har Pressbyrån och 7 Eleven
  • Svenska McDonald’s AB
  • Waynes Coffee
  • Posten AB

Fördelar och nackdelar med franchising som koncept

Fördelarna för franchisegivaren, det vill säga den som väljer att låna ut sitt varumärke och affärsidé, är att konceptet kan spridas väldigt snabbt genom att låna ut det till andra parter. Det kan alltså vara ett sätt att kapitalisera på den idé och det varumärket som man redan byggt upp utan att egentligen behöva göra så mycket mer själv. Därför används ibland denna affärsmodell som ett marknadsföringsverktyg av företag som önskar sprida sitt varumärke till flera platser.

Fördelen för franchisetagaren, det vill säga den som väljer att låna någon annans affärsidé och varumärke är att det redan finns ett uppbyggt varumärke som man i sin tur kan kapitalisera på. Man kan därför få en extra skjuts i uppstarten av sitt företag genom att varumärket kanske redan är igenkänt.

Nackdelarna för franchisegivaren kan däremot vara att man inte längre har lika bra kontroll över sitt varumärke om man lånar ut det till andra parter. Man kan till exempel råka ut för att någon franchisetagare driver verksamheten på ett dåligt sätt och på så sätt skapar dåligt rykte om varumärket, vilket i sin tur kan drabba franchisegivaren negativt. Därför är det viktigt att skriva tydliga och noggranna avtal där man klargör hur man ska hantera sådana situationer som kan uppkomma.

Detsamma gäller egentligen för franchisetagaren som också blir beroende av hur det går för varumärket i stort. Avtalet kan också innehålla många regler som begränsar franchisetagaren i olika beslut, vilket av vissa företagare kan kännas tråkigt. Ibland har man även gemensam marknadsföring och inköp av butiksmaterial så som påsar, hyllor etc. Det finns alltså fler ramar att hålla sig inom som franchisetagare jämfört med om man skulle starta sitt helt egna företag med en egen affärsidé och varumärke. Dessutom behöver du även betala en ersättning för belåningen av affärsidén och varumärket så det gäller att man väger för- och nackdelar mellan varandra innan man tar ett beslut.

Sammanfattningsvis kan man dock se att modellen fungerar väldigt bra för många företag och det är ett bra alternativ för de som vill starta eget men fortfarande känna sig som en del av ett större företag med viss trygghet.

Hur fungerar det i praktiken

Exakt hur det fungerar mellan en franchisegivare och franchisetagare beror på hur avtalet dem emellan ser ut. Oftast så arbetar man dock mot gemensamma mål men är juridiskt fristående. Franchisetagaren ansvarar alltså oftast för den dagliga driften av verksamheten och dess resultat. Som vi nämnde tidigare kan man ibland ha gemensamma marknadsföringsstrategier, varuinköp och kvalitetskontroll etc. medan dessa aktiviteter ibland sköts helt och hållet av franchisegivaren.