Ingående balans

Ingående balans kan förkortas som IB i räkenskapssammanhang. Den ingående balansen är summan av tillgångar, skulder och eget kapital och räknas fr.o.m räkenskapsperiodens första datum. Ett nytt räkenskapsår inleds med att hämta de utgående balanserna från föregående år och registrera dem som ingående.  

Den ingående balansen räknas inte ihop utan hämtas direkt från föregående års utgående balans. Dessa två summor är alltid lika med varandra. Redovisar man till exempel en utgående balans på 1 miljon kronor 2015 är ingående balans för 2016 1 miljon kronor.

Ingående balans för nystartade företag

Nystartade företag saknar ingående balans eftersom de inte haft någon verksamhet från tidigare år som resulterat i en utgående balans. Därför brukar man skriva ingående balans som 0kr, för alla nystartade bolag. Dessa gäller även nystartade aktiebolag, trots att dessa kräver startkapital. Den ingående balansen är synlig i balansrapporten.

Tack vare många av dagens bokföringsprogram hämtas den ingående balansen automatiskt, utan att den som sköter redovisningen själv behöver ange summan. Det finns också en spärr som gör att man inte kan gå in och ändra den utgående balansen från föregående år, ett sätt som skulle kunna användas för att fuska på.