Leasing

Leasing är en sorts långtidshyra som på senare år blivit vanligare, både i Sverige och i utlandet. Vanligtvis talar man om leasing när någon ”leasar” en bil, utrustning, en maskin eller liknande under en längre tidsperiod. Genom att leasa slipper man köpa in utrustningen till företaget men kan utnyttja den på i princip samma sätt som om man själv hade stått som ägare. Det har också blivit vanligt att leasa som privatperson. Ofta gäller det bilar eller speciella trädgårdsredskap som man kanske bara har användning för ett fåtal gånger. I stort sätt alla företag har möjlighet att leasa. Skulle man bli nekad leasing beror sannolikt mer på leasingföretagets uthyrningspolicy än på några lagstadgade regler.

Två typer av leasing

Oftast talar man om två typer av leasing - Finansiell leasing och Operationell leasing. Finansiell leasing innebär att man hyr ut produkten under förutsättningen att företaget som hyr produkten står för försäkring, underhåll, reparationer och liknande. Finansiell leasing kan sammanfattas som en leasing med service inkluderad. Operationell leasing å andra sidan innebär att den som leasar en produkt själv står för dessa kostnader. Det innebär också att leasetagaren blir bunden att antingen själv köpa, eller sälja vidare produkten när leasingperioden är över. Finansiell leasing kan bokföringsmässigt ses som ett inköp men där köpet förfaller vid avbetalningens slut och momsen istället för att betalas vid ett tillfälle, delas upp på flera perioder.

Fördelar med leasing

  • Man slipper en inköpskostnad och kan istället sprida ut kostnaden på en längre tidsperiod. Detta gör att man inte behöver lika mycket på banken men att du ändå kan få tillgång till samma utrustning som om du hade köpt dem.
  • Reparationskostnader och underhållskostnader försvinner med finansiell leasing. Därmed slipper du överraskande kostnader till följd av att bilen går sönder eller att betala för dyra tillbehör.
  • Du har möjlighet att göra skatteavdrag för leasade produkter. Med operationell leasing kan du slå ut momsen på hela leasingperioden, trots att du bokför den leasade produkten som ett inköp.
  • Skuldsättningsgraden blir lägre genom att leasa istället för att köpa eftersom du inte behöver lägga ut lika stora summor.
  • Lägre risk med finansiell leasing - den som hyr ut står för risken.  
  • Många gånger har du valmöjlighet att köpa produkten om du har användning för den i framtiden, eller leasa en ny produkt. Detta är bra eftersom det kan vara svårt att veta vilket behov företaget har vid leasingperiodens slut.

Efter leasingen

När ditt leasingkontrakt går ut har du möjlighet att antingen låta leasingkontraktet förfalla och lämna tillbaka den leasade utrustningen, förlänga leasingkontraktet (ibland till ett mer förmånligt pris då utrustningen kan ha tappat i värde) eller köpa loss utrustningen. Olika leasingföretag har olika policy och erbjudanden, något man ska väga in när man bestämmer sig för vilket leasingföretag man vill använda.