Traktamente

Traktamente ska kompensera ökade levnadskostnader som uppstår under tjänsteresa så som mindre utgifter för mat, dryck och transport. Om någon annan t.ex. arbetsgivaren eller en leverantör betalar för den anställdes måltider under tjänsteresan blir traktamentet lägre. Det görs dock inte avdrag för måltider när kosten ingår i biljettpriset vid transport t.ex. hotellfrukost, flygplanslunch och liknande mat på köpet.

När får jag traktamente?

Traktamente betalas när den anställde är på tjänsteresa, dvs. resa i samband med företagets affärsverksamhet. En anställd kan få traktamente för hel dag, halvdag samt nattraktamente. Det krävs minst en övernattning för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Ytterligare ett krav är att den anställde reser minst 50 km från den vanliga arbetsplatsen och minst 50 km från sin bostad.

Traktamente för heldag eller halvdag

Resan börjar när den anställde lämnar kontoret eller bostaden och är klockan innan 12:00 anses avresedagen vara en heldag. Börjar resan efter klockan 12:00 räknas den som halvdag. Resan avslutas när den anställde kommer tillbaka till kontoret eller bostaden. Om hemkomsten sker efter klockan 19:00 räknas hemkomstdagen som en heldag. Sker hemkomsten innan klockan 19:00 har den anställde rätt att få traktamente för en halvdag.

Traktamente och skatt 2014

Upp till ett visst belopp är traktamente skattefritt för den anställde. Det högsta skattefria traktamentet för tjänsteresor i Sverige kallas maximibelopp och uppgår 2015 till 220 kr för en heldag. Om arbetsgivaren betalar ut ett större belopp blir den överstigande delen skattepliktig. 

Maximibeloppet gäller arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tre månader kan arbetsgivaren vanligtvis betala ut ett reducerat traktamente och efter ytterligare två år reduceras traktamentet ytterligare. 

Kostnader för logi får också ersättas skattefritt med den faktiska kostnaden. Har man bott gratis hos en kompis eller en släkting får företaget skattefritt ersätta för detta med 110 kr (2012).

Traktamente och deklaration

Om den anställda inte får traktamente av arbetsgivaren kan den samma summa dras av i deklarationen.