Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger hur stor företagets vinst är i relation till omsättningen. Det är användbart för att bedöma hur effektivt ett företags verksamhet är. Därför är vinstmarginal ett av de viktigaste nyckeltalen i utvärderingen av ett bolag.  

Hur räknar man ut vinstmarginal?

Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnad) / Försäljning

Svaret presenteras i procent av hur stor vinsten är.

Räkneexempel:

Ett företag har sålt varor för totalt 40 000 kr under året och haft kostnader på 28 000 kr. Deras vinstmarginal blir därför (40 000 – 28 000) / 40 000 = 0,30 = 30 %, vilket motsvarar nästan en tredjedel av vinsten. 

Behöver du hjälp med redovisning? Ageras hjälper dig hitta rätt redovisningskonsult eller revisor. Vår tjänst är kostnadsfri och du binder dig inte. Klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med en av våra experter. 

Få hjälp att hitta RÄTT redovisningskonsult eller revisor

Vad visar vinstmarginal?

Vinstmarginalen visar hur mycket vinst varje varje omsatt krona ger, vilket ger en indikation på hur effektivt ett företag är. Vad som anses vara en bra procentsats skiljer sig åt mellan olika branscher och företag. Högre vinstmarginal är dock alltid bättre eftersom det pekar på en effektiv verksamhet. 

Det finns varianter på nyckeltalet och det är bra på att ha kolla på de olika. I somliga fall räknar man på försäljning efter skatt, det vill säga man tar med  "årets resultat" istället för "årets resutalt innan ränta och skatt" i ekvationen. Tillvägagångssättet är bland annat vanligt i USA. Det är viktigt att ha koll på vilken typ av vinstmarginal man använder, speciellt om man vill jämföra företag. 

Vad är vinstmarginal användbart till?

Vinstmarginal är som sagt ett effektivitetsmått och visar således hur bra ett företag är att omvandla omsättning till vinst för ägarna. Nyckeltalet hjälper oss alltså se längre än försäljningssiffror och vinst i absoluta tal. Är du intresserad av att gå in på en marknad kan det vara intressant att titta på vinstmarginalen hos de etablerade aktörerna. Låga marginaler pekar på en hårt konkurrensutsatt marknad där pris är ett centralt konkurrensmedel.